Ook tijdens de Horecava "Rendementsverbetering in de horeca" speerpunt nummer 1 van Koninklijk Horeca Nederland in 1999

Persbericht 4 januari 1999

WOERDEN – 4 januari 1999. Speerpunt nr. 1 van het beleidsplan van Koninklijk Horeca Nederland is "Rendementsverbetering in de horeca" Voor 1999 staan daarom een reeks van activiteiten gepland, die moeten leiden tot verbetering van het rendement in de horeca, De start van deze activiteiten is tijdens de presentatie van Koninklijk Horeca Nederland op de Horecava in de RAI in Amsterdam van 4 tot en met 7 januari 1999. Op de stand kunnen horecaondernemers per sector 10 tips voor rendementsverbetering krijgen.

Bovendien zijn er deskundigen op de stand aanwezig, die de leden-horecaondernemers graag op maat gesneden advies geven over rendementsverbetering, maar ook over tal van andere onderwerpen.

De 10 tips bevatten per sector veel praktische informatie, waarmee de horecaondernemer zijn voordeel kan doen onder andere:
* Administratiekosten. Doe zoveel mogelijk eenvoudige boekhoudwerkzaamheden zelf;
* Medewerkers. In het kader van de nieuwe CAO afspraken maken met de werknemers. Dit kan voor de ondernemers en de medewerkers zeer interessant zijn;
* Energie. Bellen met het energiebedrijf voor de energiescan;
* Inkoop. Vraag regelmatig offertes aan;
* Verkoop. Maak voor- en nacalculaties en durf de prijzen bij te stellen;
* Promotie en sponsoring;

Koninklijk Horeca Nederland bevordert verder de rendementen voor de leden met onder andere de volgende onderdelen:
* Op het terrein van de bedrijfsfinanciering: Koninklijk Horeca Nederland praat intensief met banken, brouwerijen en automatenhandelaren over een eenduidige visie op de financiering van horecabedrijven. Dat zal dit jaar nog een programma van aanbevelingen opleveren, met als effect dat de ondernemer geen onnodige financierslasten op zijn rug neemt.
* Op het terrein van samenwerking: Koninklijk Horeca Nederland bevordert de onderlinge samenwerking van ondernemers, die graag kennis en ervaring met elkaar willen uitwisselen.
* Op het terrein van samenspraak: Koninklijk Horeca Nederland steekt veel uren in de bevordering van een effeiciënte samenspraak tussen overheid en ondernemers o.a. via het project "Geïntegreerd Horecabeleid, dat inmiddels bij 190 gemeenten in Nederland is geïntroduceerd. Koninklijk Horeca Nederland heeft zich als taak gesteld, dat in het jaar 2002 alle gemeenten met meer dan 30 horecabedrijven dit model zullen hebben ingevoerd.
* Op fiscaal terrein: Koninklijk Horeca Nederland maakt zich sterk voor een eenduidige grondslag van leges en heffingen, zodat een halt kan worden toegeroepen aan de ongebreidelde stijging van bedrijfslasten op lokaal en regionaal niveau.

Persinformatie: Jeu Claes, directeur Koninklijk Horeca Nederland, tel. 0348 – 489 430 of Ans Groenewegen, hoofd Public Relations, tel. 0348 – 489 457.

Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf

Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden Postbus 566, 3440 AN Woerden Telefoon 0348 - 489489 Fax 0348 - 489400 E-mail ledenservice@kon-horeca.nl

Deel: ' Rendementsverbetering speerpunt Koninklijk Horeca Nederland '
Lees ook