Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 22 augustus 2001

René van der Gijp op vrijwilligersfeest

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. In dit kader organiseert de gemeente 's-Gravenzande een aantal activiteiten. De gemeente wil hiermee haar waardering en erkentelijkheid op een speciale wijze laten blijken.

Feestavond met muziek en workshops

Op vrijdagavond 14 september vindt een feestelijke bijeenkomst plaats in het nieuwe ISW-schoolgebouw aan de Gasthuislaan. Op deze avond is een gevarieerd programma opgesteld zodat er voor iedereen wat te doen is. Naast het optreden van diverse lokaal en regionaal bekende artiesten zijn er allerlei workshops.

Bovendien worden prijzen uitgereikt voor de Vrijwilliger van het jaar in drie verschillende categorieën: sport, zorg/welzijn en cultuur.

René van der Gijp

Een van de hoogtepunten van de avond wordt ongetwijfeld een presentatie van oud-profvoetballer René van der Gijp. René is een zoon uit een roemruchte voetbalfamilie. Zowel vader Wim als oom Cor speelden in het Nederlands elftal. René zelf speelde onder andere bij Sparta, PSV en Heerenveen en kwam zeventien keer uit voor het Nederlands elftal. Hierbij speelde hij samen met topvoetballers als Ruud Gullit, Ronald Koeman en Marco van Basten.

René is na zijn voetbalcarrière actief geworden in het geven van lezingen door het hele land. Hij weerspiegelt zijn ervaringen in de voetbalwereld aan de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Dat doet hij op een speelse manier met veel humor.

Aanmelden kan nog!

Om de organisatie van deze avond goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt. U kunt dit doen via een antwoordkaart. De antwoordkaarten zijn via de besturen van verenigingen en instellingen verspreid. Stuur de kaart zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 augustus, retour. U ontvangt dan een entreebewijs.

Bent u een vrijwilliger die in georganiseerd verband actief is en heeft u abusievelijk geen nieuwsbrief en antwoordkaart gekregen, neemt u dan even contact op met de afdeling Welzijn en onderwijs, telefoon 430256.

Afsluiting Maasdijk week later

Vorige week werd op deze pagina gemeld dat de kruising Maasdijk/Noordlandseweg van 22 tot en met 24 augustus 's nachts gedeeltelijk afgesloten zou zijn in verband met wegwerkzaamheden.

De provincie heeft nu meegedeeld dat dit werk een week later gebeurt.

Het uitfrezen, asfalteren en aanbrengen van snelheidsremmende plateaus gebeurt nu in de nachten van 29 op 30 augustus en 30 op 31 augustus van 20.00 tot 06.00 uur.

Het verkeer vanuit Hoek van Holland wordt omgeleid via Noordlandseweg, Zanddijk, Zijdijk en Maasdijk. Het verkeer vanaf de Oranjesluis wordt omgeleid via Woutersweg, Koningin Julianaweg, Monsterseweg, Zeestraat en Noorlandseweg.

Volksraadpleging

Op woensdag 19 september 2001 wordt de volksraadpleging gehouden over de gemeentelijke herindeling in het Westland. Begin september worden hiervoor de oproepingskaarten verzonden.

Hieronder vindt u informatie over wat u moet doen als u zelf niet in staat bent op die dag naar het stembureau te gaan. Ook leest hoe u in een ander stembureau uw stem kunt uitbrengen.

U kunt niet zelf naar het stembureau gaan
deze ingevulde kaart aan hem of haar mee.
aanvragen. U kunt dit ook persoonlijk in het stadhuis regelen. Dat kan tot 15 september 2001.

Let op: de persoon aan wie u een volmacht geeft, mag maximaal 2 volmachten aannemen.

U wilt naar een ander stembureau

Het adres van het stembureau staat vermeld op uw oproepingskaart. Maar als u dat beter uitkomt kunt u in elk ander stembureau in de gemeente terecht. U moet dan wel voor 7 september met uw oproepingskaart naar het stadhuis gaan. U krijgt dan een kiezerspas om in het stembureau dat u hebt gekozen deel te nemen aan de volksraadpleging.

Jaarprogramma Welzijn ter inzage

Van 23 augustus tot en met 25 september 2001 ligt bij de afdeling Welzijn in het stadhuis het ontwerp van het Jaarprogramma Welzijn 2002 ter inzage. In dit jaarprogramma zijn alle subsidievoorstellen voor welzijnsinstellingen voor het jaar 2002 opgenomen.

In de periode dat het plan ter inzage ligt kan iedereen schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het definitieve jaarprogramma zal in oktober aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:


- de heer G..Spaanbroek voor het kappen van een Ceder Atlantica in de voortuin van zijn woning aan de Spinel 22.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Recycling

Recycling

Groen of grijs?

Volgende week (27 tot en met 31 augustus) worden de grijze Grof huisvuil


* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de Puin

gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.
Chemisch afval

Asbest

Oud papier

Oud papier kunt u kwijt bij:

Deel: ' René van der Gijp op vrijwilligersfeest 's-Gravenzande '
Lees ook