Focus op integratie en opslag van duurzame energie in oktober in Amsterdam


Nieuwe regels voor elektriciteitsmarkt, nieuwe business modellen en technologieën nodig

Amsterdam, 20130923 -- De uitdagingen die inherent zijn aan het integreren van duurzame energie in de elektriciteitsnetten van energiebedrijven zijn de focus op de Renewable Energy Integration & Energy Storage Conferentie van 15-17 oktober in Amsterdam.

Het evenement vindt plaats in het kader van European Utility Week, waar meer dan 8000 slimme energie deskundigen aanwezig zullen zijn.

“We hebben de afgelopen tien jaar een explosieve groei van duurzame energiemarkten gezien”, zegt Elly Kreijkes, producer voor de Renewable Energy Integration & Energy Storage Conferentie. Ze zegt verder: “ondersteunend overheidsbeleid, toenemende kosten van conventionele energie en nieuwe technologische verbeteringen hebben bijgedragen tot deze spectaculaire groei. Maar de toename van duurzame energie gaat gepaard met enorme logistieke en technische uitdagingen bij het aanpassen van de bestaande infrastructuur. Europese energiebedrijven moeten met name investeren in de elektriciteitsnetten. Integratie van duurzame energie gaat niet alleen over hardware, maar ook over het functioneren van elektriciteitsmarkten. Energiebedrijven hebben vele opties voor het gebruik van verschillende vormen van duurzame energie en omdat elk net uniek is, zullen de oplossingen uiteenlopen.”

Het evenement brengt de belangrijkste stakeholders in de sector bijeen die ideeën uit willen wisselen over beleid, regelgeving, business modellen, de nieuwste technologieën en de urgente uitdagingen waarmee de industrie geconfronteerd wordt. Onder deze stakeholders bevinden zich vooraanstaande energiebedrijven zoals Elia Group, Statkraft Markets, Fortum Distribution, TenneT, GasNatural Fenosa, E.ON, Vattenfall Europe, Dong Energy, EirGrid, GDF Suez, EDF, ESB, Alliander, Swissgrid, Red Electrica en Austrian Power Grid.

Belangrijkste uitdagingen voor integratie van duurzame energie
“De variabiliteit van de feed-in van RES (duurzame energiesystemen) is een reële uitdaging voor systeemstabiliteit”, zegt Hubert Lemmens, Chief Innovation Officer, Elia Group, België en spreker in oktober. Hij legt uit: “om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden moeten RES meedoen aan de levering van systeemdiensten, moeten consumenten gestimuleerd worden om stroomverbruik te concentreren wanneer het beschikbaar is, moet de prijscurve van opslag dalen en moeten biomassa- en gascentrales in perioden van beperkte RES het gat vullen.”

Hij vindt dat om al deze bronnen op Europees niveau te kunnen verbinden er sterke trans-Europese elektriciteitsnetten gebouwd moeten worden. “Publieke aanvaarding van deze hele infrastructuur (generatie, opslag, transmissie- en distributienetten) en betaalbaarheid voor de EU-economie zijn bijkomende uitdagingen,” zegt Lemmens.

Holistische visie nodig
Een andere hoofdspreker op de komende Renewable Energy Integration & Energy Storage Conferentie is Catarina Naucler, Nordic Smart Grid Development Lead bij Fortum Distribution in Zweden. Zij stelt dat bij de integratie van duurzame energie “een holistische kijk op de transformatie van het energiesysteem” de belangrijkste uitdaging voor de industrie is. “Investeringen zullen nodig zijn in het hele systeem en subsidies in één deel van het systeem zullen de behoefte aan meer investeringen in een ander deel verder opdrijven. Het is een uitdaging om alle nodige investeringen te financieren en daarbij is een holistische visie aan de kant van beleidsvormers en de sector cruciaal.”

Rol van energieopslag in de toekomst
Energieopslag speelt al een belangrijke rol zegt Paul Giesbertz, Hoofd van Infrastructuur en Marktbeleid bij Statkraft Markets B.V in Nederland. Volgens hem zijn de bestaande waterkrachtreservoirs in de Noordse en Alpenlanden de goedkoopste vorm van flexibiliteit. Hij legt uit: “het onbenutte potentieel op de Noordse markt is nog steeds enorm en de verdere ontwikkeling van DC-kabels naar de Noordse markt is daarom cruciaal. Wij schatten dat de investeringskosten van zulke kabelprojecten makkelijk terug te verdienen zijn door gebruik te maken van de prijsverschillen tussen de twee markten, zelfs in tijden wanneer er geen behoefte is aan extra flexibiliteit.”

Hij vervolgt: “tegelijkertijd dalen de kosten van accu’s, dus zullen andere opslagtechnologieën zeker mee gaan spelen. Toch hoeven we de ontwikkeling van opslag, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor opslag onder het gereguleerde domein van TSO’s te plaatsen, niet expliciet te ondersteunen. De markt zal bepalen welke rol opslag in de toekomst gaat spelen.”

Andere hoogtepunten op het programma van de Renewable Energy Integration & Energy Storage Conferentie zijn de volgende sprekers:

•  Towards 2020 and beyond: Developing energy markets and infrastructure for renewables
Rainer Hinrichs-Rahlwes, President, European Renewable Energy Council (EREC), België
•  The concept of storage: why do we need it?
Bernard Delpech, President, European Association for Storage of Energy (EASE), Vice President, EDF R&D, Frankrijk
•  Grid integration of energy storage: U.S. case studies
James Newcomb, Program Director, Rocky Mountain Institute, Boulder Colorado, VS
•  World Café discussion sessions:  Renewables and Integration
Moderator: Jorge Tello Guijarro, Head of Active Networks and Distributed Energy Resources Integration, Gas Natural Fenosa, Spanje

Evenement data en plaats:
Conferentie en Expo:  15-17 oktober 2013
Plaats:  Amsterdam RAI, Nederland
european-utility-week.com


Deel: ' Renewable Energy Integration & Energy Storage Conferentie '
Lees ook