Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

01-06-1999

Renovatie algemene begraafplaats Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl zal de raad voorstellen een krediet van 117 duizend 445 gulden beschikbaar te stellen voor een renovatie van een gedeelte van de openbare begraafplaats aan de Julianalaan in Delfzijl. Met renoveren wordt bedoeld dat er nieuwe ruimte gecreëerd wordt om te begraven. Verwacht wordt dat de openbare begraafplaats binnen drie jaar vol is. Om de continuïteit te waarborgen moet er nu gerenoveerd worden.

Op de begraafplaats is nog één gedeelte dat gerenoveerd kan worden. Het betreft hier een gedeelte waar sinds 1928 niet meer begraven is en waar uitsluitend huurgraven liggen. Het resterende huurgedeelte kan nooit gerenoveerd worden in verband met de aanwezigheid van oorlogsgraven. Door renovatie ontstaan er 380 nieuwe plaatsen. De verwachting is dat er tot en met het jaar 2006 voldoende ruimte is.

De eigenlijke renovatie vindt plaats door ophoging van het terrein met een halve meter zand. Dit zand wordt vermengd met de kleilaag. De oude graven liggen op 1.10 meter diepte. Er worden geen graven geruimd. De stoffelijke resten blijven liggen. De nog aanwezige grafmonumenten zullen worden verwijderd en worden opgeslagen, zodat nabestaanden die eventueel nog kunnen terugkrijgen. Getracht zal worden nabestaanden hierover in te lichten, onder andere door de publicatie van de voorgenomen renovatie. De renovatie zal worden uitgevoerd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het renoveren van begraafplaatsen. Na renovatie moet het betreffende gedeelte minstens twee jaar rusten, zodat de grond kan inklinken en de beplanting kan aanslaan. De nieuwe graven komen 50 centimeter boven de oude graven te liggen.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw A. Imminga, telefoon 0596-639964.

Zoekwoorden:

Deel: ' Renovatie algemene begraafplaats Delfzijl '
Lees ook