Gemeente Den Haag


5 januari 1999

Bebouwing langs Huygenspark en Zieken wordt hoogwaardig gerenoveerd

Aan het Huygenspark zullen de panden tussen het recent opgeleverde DGM-gebouw en het voormalig politiebureau hoogwaardig gerenoveerd worden. Datzelfde geldt voor de panden aan het Zieken. Daarbij staat het terugbrengen van de historische uitstraling van de gevelwand centraal. Er komt ruimte voor wonen en werken. Ook het aan de overzijde van het Huygenspark gelegen voormalige hotel þJancoþ wordt daarbij betrokken. Dit complex wordt ontwikkeld en verbouwd tot vijf vrij-indeelbare ruimten en een woon-/werkruimte.

Het Huygenspark is een aantrekkelijk binnenstedelijk gebied. Enerzijds komt dat door de nabijheid van de binnenstad en het station Hollands Spoor; anderzijds draagt de rustige en voorname uitstraling van het park en de gevelwanden daaraan bij.

Op het terrein waar vroeger de dienst Gemeentewerken was gehuisvest, is momenteel het woningbouwproject van Charles Vandenhove in aanbouw. Het daarnaast gelegen voormalige DGM-gebouw is recent voor jongerenhuisvesting ingericht. Aanvullend hierop wil de gemeente de overige panden aan deze zijde van het Huygenspark hun monumentale waarde teruggeven. Ook het pand waar vroeger hotel "Janco" gevestigd was, krijgt een woonbestemming. De openbare ruimte wordt volgend jaar heringericht volgens het concept van "De Kern Gezond". Met deze flinke kwaliteitsimpuls van het Huygenpark willen B&W van Den Haag het negatieve imago van de Stationsbuurt verder doorbreken.

Om het woonkarakter van de buurt te bevorderen, krijgen de bedrijfsruimten in de panden langs Zieken en Huygenspark een functie die bij het wonen aansluit. Over mogelijke verplaatsing van het grote autoverhuurbedrijf aan het Huygenspark en het Zieken voert de gemeente nog besprekingen.

Woningbeheer NV gaat de renovaties uitvoeren. Daarna worden de woningen en bedrijfsruimten te koop aangeboden. De prijzen van de appartementen liggen in de middeldure- en duurdere sector.

De verbouwing geschiedt in fases. In 2002 is het project gereed.

Deel: ' Renovatie bebouwing langs Huygenspark en Zieken in Den Haag '
Lees ook