Provincie Overijssel

Zwolle, 2 juli 1999


1,5 TON VOOR RENOVATIE VERZORGINGSHUIS "DE NIEUWE HAVEN"

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een positief advies uitgebracht aan de Ziekenfondsraad over de vervangende nieuwbouw van verzorgingshuis `De Nieuwe Haven'. Het verzorgingshuis heeft een capaciteit van 194 plaatsen, maar is functioneel en technisch zo verouderd dat het niet meer voldoet aan de huidige eisen. Na de renovatie heeft `De Nieuwe Haven' een totale capaciteit van 150 plaatsen. Voor elke plaats is er een eenmalige provinciale bijdrage van f. 10.000,--.
Op de centrumlocatie in Zwolle is ruimte voor 104 plaatsen. Er worden 65 tweekamerappartementen en 39 eenkamerappartementen gebouwd, waarvan de bewoners gebruik maken van groepsverzorging. De resterende 46 plaatsen zullen in een intramurale of extramurale vorm in Stadshagen worden ingezet. De Vos de Wael Stichting zal in samenwerking met Woonzorg Nederland een geschikte locatie voor de overige 46 plaatsen zoeken.
De renovatie van `De Nieuwe Haven' is opgenomen in de Nota Modernisering Ouderenzorg Overijssel 1997-2000. De intentie is om, door middel van een fusie tussen Isala Verpleeg- en Reactiveringscentrum en `De Nieuwe Haven', te komen tot een gezamenlijke ouderenorganisatie die zich binnen de Isala klinieken zelfstandig kan ontwikkelen op het gebied van de ouderenzorg.

Nadere informatie:
Provincie Overijssel: Team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18

Deel: ' Renovatie verzorgingshuis "de nieuwe haven" Zwolle '
Lees ook