Gemeente Rijswijk


Werkzaamheden tramlijn 17

Rijswijk, 9 februari 1999

Betreft: renovatie winkelcentrum In de Bogaard

De gemeente begint op maandag 15 februari met het verleggen van kabels en leidingen in de Steenvoordelaan tussen de Henri ter Hallsingel en de inrit naar het parkeerterrein van het winkelcentrum In de Bogaard (voormalig ministerie van VWS)+. Ook wordt hier de riolering verplaatst en vervangen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd naast het winkelcentrum in het trottoir en het fietspad.

De fietsenstalling wordt verplaatst naar een plek vlakbij het belastingkantoor op de hoek Steenvoordelaan/Generaal Spoorlaan. Ook worden 27 bomen gekapt en een aantal plantsoenstroken geruimd. Het gaat om achttien eiken, twee linden, drie dennen, twee sierappels en twee Japanse kersen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning verleend.

Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en worden uitgevoerd ter voorbereiding op de renovatie van het aan dit deel van de Steenvoordelaan gelegen winkelblok.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Renovatie winkelcentrum In de Bogaard Rijswijk '
Lees ook