Gemeente Den Helder

persberichten

Renovatieprijs 1998 voor Koningstraat 43-45 (Superpool)

Datum: 24 september 1999

De renovatieprijs 1998 gaat dit jaar naar het pand Koningstraat 43-45, het pand waar Superpool in is gevestigd. De uitreiking vindt maandag 27 september plaats om 14.00 uur. Wethouder Waltmann zal de prijs uitreiken.

In 1994 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ieder jaar een prijs uit te reiken voor het meest geslaagde stadsvernieuwingsproject. Hierbij gaat het met name om renovatie en restauratie van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld woningen en panden van soortgelijke omvang. Bij de beoordeling kijkt men onder andere naar het uiterlijk van het pand, hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, de relatie die het pand tot de omgeving heeft en de materiaaltoepassing.

In 1998 zijn er ongeveer 300 aanvragen ingediend om bestaande woningen en andere gebouwen te verbeteren. Van deze 300 woningen kwamen 26 panden in aanmerking voor de renovatieprijs, waaronder het pand Koningstraat 43-45. Ondanks dat er aan het pand diverse verbouwingen zijn uitgevoerd, zijn de oorspronkelijke architectuurkenmerken van de Amsterdamse School nog duidelijk aanwezig. Met name de aanpassing van de reclame en de zorgvuldige wijze van restaureren hebben het pand weer een oorspronkelijk karakter gegeven.

_________________________________________________________________

Laatste verandering: september 27, 1999

Deel: ' Renovatieprijs Den Helder 1998 voor Superpool '
Lees ook