Gemeente Velsen

Velsen, 1 juli 2002

Renovatiewerkzaamheden Julianabrug vertraagd

Sinds 18 maart jl. worden renovatiewerkzaamheden aan de Julianabrug uitgevoerd. Volgens de oorspronkelijke planning zou de brug voor auto- en voetverkeer zijn afgesloten gedurende de perioden van 15 april tot en met 21 juni en van 9 tot en met 20 september van dit jaar. Nu met de renovatie is gestart blijkt er echter meer aan de hand te zijn, dan vooraf kon worden vastgesteld. Als gevolg hiervan kan op dit moment nog niet worden gezegd wanneer de brug weer wordt opengesteld voor auto- en busverkeer en blijft de omleidingroute tot nader bericht van kracht.

De werkzaamheden aan de brug zijn nodig, omdat uit inspectierapporten naar voren was gekomen dat de opleggingen van het brugdek waren aangetast. Daarvoor is een plan opgesteld, waarbij het brugdek moet worden opgevijzeld om de oplegpunten te kunnen herstellen. Op 13 mei is begonnen met sloopwerkzaamheden aan de landhoofden. De bedoeling was om aan beide zijden het brugdek geheel vrij te maken, zodat het kon worden opgevijzeld.

Bij het herstellen van historische bouwwerken kun je altijd voor verassingen worden gesteld. Zo kunnen er verschillen zijn tussen wat op de bouwtekeningen staat en wat er in werkelijkheid is uitgevoerd. Dit is ook het geval bij de Julianabrug. Waar op de tekening staat dat de brug is uitgevoerd met een voeg tussen het landhoofd en het brugdek, blijkt in werkelijkheid dat het brugdek en het landhoofd met beton aan elkaar vast zijn gezet.

Toen eind mei tweederde van het brugdek was vrijgemaakt, werd beweging in de landhoofden geconstateerd. De werkzaamheden zijn onmiddellijk stilgelegd in afwachting van aanvullend onderzoek. De brug bleek niet gebouwd als een flexibele, maar als een starre constructie, waarbij het brugdek eigenlijk fungeert als een stempel, die voorkomt dat beide landhoofden naar voren kunnen vallen.

Er is nu voor gekozen om de brug terug te brengen in oude staat met de huidige starre constructie. Dit omdat deze constructie zich de afgelopen 70 jaar wel bewezen heeft. Het betreft echter wel een aanzienlijke wijziging in de geplande werkzaamheden.

Tot 12 juli wordt nog een aantal werkzaamheden aan de brug uitgevoerd, die de veiligheid van de passerende voetgangers en fietsers moet waarborgen gedurende de bouwvakantie (15 juli tot en met 9 augustus). Op 12 augustus worden de werkzaamheden opnieuw opgestart.

Zoekwoorden:

Deel: ' Renovatiewerkzaamheden Julianabrug Velsen vertraagd '
Lees ook