Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Reorganisatie bij Baan

Zoals u inmiddels heeft begrepen, ontkomt Baan ook deze keer niet aan een reorganisatie. De reden die hiervoor wordt aangevoerd, is dat Invensys onlangs haar strategie heeft gewijzigd en dat Baan hiervan nu de gevolgen ondervindt. Invensys concentreert zich op de industriële markt en omdat Nederland dat niet is, zullen hier arbeidsplaatsen vervallen.

Productontwikkelingscentra worden samengevoegd en gecentraliseerd en een deel van de R en D-activiteiten wordt verplaatst naar India. Daarnaast gaat Baan zich in Nederland concentreren op servicedienstverlening.

Verder is natuurlijk al enige tijd bekend dat Invensys kampt met grote schulden en deze moeten uiteraard ook worden terug gebracht. En tot slot speelt de economische tegenwind een rol. Als de markt verslechtert, ondervindt ook Baan daarvan de gevolgen.

Sociaal Plan

Al met al, in de ogen van de directie, voldoende reden voor deze reorganisatie. Vandaar dat een adviesaanvraag is ingediend bij de COR (Centrale Ondernemings-raad) en dat de vakorganisaties zijn uitgenodigd om te onderhandelen over een sociaal plan. Inmiddels hebben we 3 bijeenkomsten achter de rug. Er ligt een concept sociaal plan en daarover wordt op maandag 17 juni verder onderhandeld. Ik verwacht dat we er dan uit komen.

Daarna wordt het verspreid in de organisatie en kunnen de leden van de vakorganisaties zich uitspreken over de inhoud van het sociaal plan. De bedoeling is dat de COR haar advies geeft in de week van 17 juni en dat de vakorganisaties een bijeenkomst houden op dinsdag 25 juni s ochtends. Dan zullen we de inhoud van het sociaal plan voorleggen en een toelichting geven. Iedereen is uitgenodigd, maar alleen de leden hebben stemrecht.

Direct daarna wordt duidelijk of de leden hebben ingestemd met het sociaal plan. Als dat zo is, zal Baan individuele gesprekken met de betrokken boventallige werknemers gaan voeren. Uiteraard heeft u recht op juridische ondersteuning van onze juristen. Hiervoor kunt u bellen met ons regiokantoor in Apeldoorn.

Uw collegas die nog geen lid zijn, kunnen daar alsnog verandering in brengen. Zij worden ook geholpen, maar moeten daarvoor wel iets extras betalen. In deze moeilijke tijden is het goed dat u lid bent van de CNV Dienstenbond.

Bent u al lid van de CNV Dienstenbond??

Wellicht bent u inmiddels overtuigd geraakt van het nut van het lidmaatschap van de CNV Dienstenbond??

>> meer over het lidmaatschap

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Wim Burggraaf, tel: 055-5772640. Email: w.burggraaf@cnvdibo.nl.

Apeldoorn, 14 juni 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reorganisatie bij Baan '
Lees ook