Ingezonden persbericht

Reorganisatie Divisie Bouwmaterialen NCD Groep

NIEUWEGEIN, 20030203 -- De divisie Bouwmaterialen van de NCD Groep te Nieuwegein zal haar handelsactiviteiten concentreren in kernvestigingen en daartoe een reorganisatie doorvoeren. Doelstelling is het bundelen van expertise, het afstemmen van de organisatie op de actuele marktontwikkelingen en het verbeteren van de winstgevendheid.

De maatregelen betreffen onder andere het sluiten van de vestigingen te Zwolle en te Tynaarlo alsmede sluiting van de showrooms in Rotterdam en in Drachten. Daarnaast worden landelijk maatregelen genomen, met name ook bij de administratieve afdelingen, om het kostenniveau structureel te verlagen. Dit leidt tot bundeling van expertise bij de overige twaalf vestigingen en tot het afstemmen van de organisatie op de actuele marktsituatie. Naar verwachting zal e.e.a. een verlies betekenen van omstreeks zeventig arbeidsplaatsen. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij waarschijnlijk niet worden voorkomen.

De NCD Groep te Nieuwegein is een bundeling van meer dan honderd bedrijven die toeleveren aan de bouw. Ook de NCD Groep wordt geconfronteerd met een krimpende markt en matige vooruitzichten voor de eerstkomende jaren.

De divisie Bouwmaterialen van de NCD Groep behoort met een jaaromzet van ca. ¤ 200 miljoen tot de drie grootste spelers op de Nederlandse markt. De handelsvestigingen vormen de schakel tussen fabrikant en eindverwerker voor de volle breedte van het bouwmaterialenpakket. Kenmerkend daarbij is de combinatie van regionale penetratie met landelijke schaalgrootte. Op het gebied van tegels en bakstenen neemt de divisie landelijk een toonaangevende positie in. Onderdeel van de divisie zijn voorts een op de detailhandel gerichte groothandelsorganisatie in sanitair en tegels alsmede een uitstekend toegerust centraal magazijn.

De Ondernemingsraad van de NCD Groep is om advies gevraagd over de voorgenomen maatregelen. Met de vakbonden wordt overlegd over een sociaal plan.

Deel: ' Reorganisatie Divisie Bouwmaterialen NCD Groep '
Lees ook