Gemeente Moerdijk


Reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied naar ppc

Vooruitlopend op de totale herziening van de bestemmingsplannen buitengebied maakt de gemeente een reparatieherziening. Deze reparatieherziening zorgt ervoor dat in het buitengebied op korte termijn toch medewerking verleend kan worden aan een aantal bouwplannen. De gemeente stuurt de reparatieherziening op korte termijn naar de Provinciale Planologische Commissie (PPC) voor vooroverleg.

Door het opstellen van een reparatieherziening is het mogelijk om, gebruik makend van de artikel 19 lid 2 WRO procedure, voor een aantal lopende bouwaanvragen vrijstelling en een bouwvergunning te kunnen verlenen. Dit kan na een positief advies van de PPC.

De reparatieherziening omvat vier beleidsthema´s:
* de inhoudsmaat van burgerwoningen en de oppervlakte aan bijgebouwen bij burgerwoningen;

* de inhoudsmaat van agrarische bedrijfswoningen en de oppervlakte aan bijgebouwen bij deze bedrijfswoningen;

* kleinschalig kamperen;

* teeltondersteunende voorzieningen.

Naast de gekozen algemene beleidsthema´s zijn in de reparatieherziening een aantal afzonderlijke percelen opgenomen.

De reparatieherziening komt eind augustus in de commissie Fysieke Infrastructuur. De reparatieherziening wordt uiteindelijk procedureel ingeschoven in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Laatst gewijzigd 12 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied '
Lees ook