Provincie Overijssel

Zwolle, 18 maart 1999

RESTAURATIE GEVELKERAMIEK KUNSTBUNKER PAASLOO

In opdracht van de provincie Overijssel is deze maand een begin gemaakt met de restauratie van het tegeltableau dat is aangebracht op de buitengevel van de kunstbunker Paasloo. Het tableau is daarom de afgelopen maand met de grootst mogelijke zorg van de muur gehaald door de firma Van Sabben uit Oud-Beijerland. Het is tijdens de bouw van de kunstbunker in 1942 ontworpen en op de gevel van de bunker aangebracht.
In het tableau is het Nederlandse wapen aangebracht met de spreuk "Je Maintiendrai". Onderzoek wees uit dat het tableau in een zeer slechte staat van onderhoud verkeert. Het glazuur is op veel plaatsen verdwenen. Daarnaast hebben vocht en vorst een negatieve invloed op het keramiek gehad. Doel van de restauratie is het wapen te behouden en in oude luister op de gevel van de kunstbunker aan te brengen. Met de restauratie is een bedrag van ruim f. 130.000,-- gemoeid. Deze kosten worden gedragen door de provincie Overijssel. Verwachting is dat het unieke tegeltableau medio september van dit jaar weer in volle glorie in Paasloo te bewonderen valt. De restauratie wordt uitgevoerd door de firma Koninklijke Tichelaar uit Makkum. De provincie Overijssel heeft de kunstbunker enkele jaren geleden overgenomen van de rijksoverheid. Na een grondige restauratie wordt de bunker weer gebruikt als kunstdepot. Een aantal Overijsselse musea, waaronder Het Nijenhuis maken van het depot gebruik.

Nadere inlichtingen: Team Communicatie, Toon Schuiling, telefoon 038 -
4 25 23 12


99/45
Top-pijl.gif (958 bytes) Terug naar index

Deel: ' Restauratie gevelkeramiek kunstbunker Paasloo '
Lees ook