Ingezonden persbericht


Persbericht

Restauratie steenfabriek ''de Bunswaard'' in Weurt van start

Sinds enkele weken wordt gewerkt aan de restauratie van de voormalige steenfabriek ''de Bunswaard'' in Weurt (gemeente Beuningen). Onder de rook van Nijmegen is de eerste van drie fasen aangevangen.

De eerste fase bestaat uit het schonen van het terrein en het ontmantelen van de kapconstructie. Deze is na ruim veertig jaar leegstand in zeer slechte staat. Delen zoals balkhout uit de spanten en dakpannen die herbruikbaar zijn worden opgeslagen zodat deze bij de restauratie weer gebruikt kunnen worden. Tevens wordt door het Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek heeft tot doel om bouwtekeningen te vervaardigen en tegelijk te beschrijven hoe het gebouw geconstrueerd is en wat er in de loop der tijd aan veranderd is. Overigens zijn er maar weinig aanpasssingen geweest sinds de bouw in 1917 in opdracht van de familie Burgers die onder meer ook de Turkswaard, stroomafwaarts langs de Waal, in eigendom had. De Bunswaard is, in samenhang met de oude Waaloven uit de 19e eeuw en bijgebouwen zoals een boerderij een samenhangend ''ensemble'' en redelijk gaaf. Met de werkzaamheden is circa 70.000 Euro gemoeid, deze kosten komen voor rekening van de stichting De Bunswaard. Het werk wordt in nauw overleg met de Rijksdienst en medewerkers van de gemeente Beuningen uitgevoerd. De initiatiefnemers waren eerder betrokken bij het herstel en herbestemming van steenfabriek de Bovenste Polder (1923) in Wageningen. Dat project werd in 1998 afgerond. De stichting ontvangt 70 procent rijkssubsidie, de overige middelen komen uit sponsoring en donaties. Langs de Waal is nog niet eerder een steenfabriek behouden. Alleen al vanwege het feit dat velen vroeger in deze industrie werk vonden - andere bedrijvigheid was er niet of nauwelijks naast de landbouw - is de steenoven letterlijk en figuurlijk een monument dat herinnerd aan die geschiedenis. Onder meer daarom heeft de stichting de Bunswaard als volgende (tweede) stap de restauratie van de schoorsteen in de planning. Deze schoorsteen is in vergelijking met andere schoorstenen bij steenfabrieken bijzonder van kwaliteit en rijk versierd. De naam ''Th. Burgers & Z'' herinnert aan drie generaties stenenbakkers. De restauratie van de schoorsteen is eind 2003 gepland.

Uiteindelijk gaat het om de restauratie van de steenoven, de laatste en derde stap. Daarvoor is het van belang dat er een economisch haalbare herbestemming wordt gevonden. In dat kader worden er gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat en de provincie om gezien het zwaarwegend maatschappelijk belang - het gebouw is een Rijksmonument - te komen tot een andere bestemming. Omdat over een steenfabriek elders in Gelderland nu gesprekken gaande zijn wordt die ontwikkeling met spanning gevolgd. Over de herbestemming van de Bunswaard is gesproken met het gemeentebestuur. Gezocht wordt niet alleen naar een haalbare herbestemming maar ook naar een functie of invulling die inwoners van Weurt en Beuningen de gelegenheid geeft om de historie van het gebouw te laten beleven.


---

Deel: ' Restauratie steenfabriek ''de Bunswaard'' in Weurt van start '
Lees ook