Provincie Noord-Holland

Persbericht, 13 september 2001

Restauratie v.m. concentratiekamp Neuengamme (bij Hamburg)

Oud-burgemeester Schelto Patijn en gedeputeerde Aranka Goijert naar Europese jongeren die werken in Neuengamme
Van 17 september tot 22 september zullen Belgische, Duitse, Deense en Nederlandse jongeren samen werken aan de restauratie van voormalige concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Dit kamp krijgt een functie als museum.
Tien Nederlandse jongeren, die nu werkervaring opdoen bij het herstel van de forten van de Stelling van Amsterdam, zullen dan in het voormalige kamp met Duitse, Belgische en Deense leeftijdsgenoten aan de slag gaan met bouw- en groenprojecten. Hiermee wordt een vervolg gegeven op het project Herstelling Internationaal dat op initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Stichting Herstelling en Maatwerk Amsterdam is gestart. Op 22 maart jl. is in Haarlem een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Arbeit und Lernen
(Duitsland), Vestvolden (Denemarken), Fort Hobroken (België) en Stichting Herstelling (Nederland). Doel van de overeenkomst is dat werkloze Europese jongeren samen aan de slag gaan met de restauratie van cultureel erfgoed. Niet alleen doen ze werkervaring op om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten maar ze leren tegelijkertijd van elkaars culturen. De bestrijding van Europese werkloosheid speelt bij dit soort projecten ook mee.

In de werkweek van de jongeren is woensdag 19 september een bijzondere dag.
Gedeputeerde Aranka Goijert van de Provincie Noord-Holland zal, samen met haar Hamburgse collega senatorin Weiss, een krans leggen bij het monument van de mannen uit Putten die in dit kamp gevangen zaten. Ook vindt een rondleiding plaats over het voormalige werkkamp en worden de jongeren die daar aan het werk zijn, bezocht.

Als symbool voor het vertouwen in de toekomstige samenwerking plant mevrouw Goijert een boom.
Namens de gemeente Amsterdam legt oud-burgemeester Schelto Patijn een krans bij het algemene monument Hij doet dat samen met de heer van Gent, een ex-gevangene uit het kamp Neuengamme, die komende woensdag voor het eerst terugkeert op deze plek.

Hij heeft in verschillende bijeenkomsten de jongeren die werken bij de Stichting Herstelling verteld over zijn oorlogsverleden.

Mevrouw Goijert overhandigt woensdagmiddag een bijdrage aan de het Amsterdamse Verzetsmuseum en aan de Stichting Vriendenkring Neuengamme, die een boek gaat uitgeven over de kampperiode.

De provincie Noord-Holland stelt fl. 100.000,- beschikbaar voor projecten die voortvloeien uit Herstelling Internationaal. Daarbij wordt o.a. gedacht aan soortgelijke restauratiewerkzaamheden in Polen (v.m concentratiekamp, stelling Krakau), Suriname (Fort Zeelandia) en Zuid-Afrika (wordt nog bekeken wat). De totale bijdrage van de provincie aan Herstellingsprojecten komt hiermee op
fl 550.000,-. Dat is inclusief de jaarlijkse subsidie van fl 450.000.- aan de Stichting Herstelling, die ervoor zorgt dat jaarlijks tweehonderd jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Zeventig procent daarvan stroomt door naar werk of naar een vakopleiding.

Inlichtingen:
Rolf Heuvingh, Veelzijdige arbeidsmarkt projecten, tel. (06) 21 58 83 60
Albert van der Lugt, directeur Herstelling, tel. (06) 50 69 45 65

Deel: ' Restauratie voormalig concentratiekamp Neuengamme (Hamburg) '
Lees ook