Gemeente Den Haag

2001-10-12: Resten uit 14e eeuw gevonden op Binnenhof

Vanmorgen vroeg zijn op het Binnenhof restanten uit de 14e eeuw aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van leidingen.

Muurresten en vloer
Veertiende eeuws muurwerk en een stuk vloer uit die periode lijken deel uit te maken van de vroegere bebouwing van het Binnenhof. De datering is gebaseerd op het formaat van de gebruikte bakstenen. Het betreffen kloostermoppen uit de 13e en 14e eeuw. De 13e-eeuwse bakstenen zijn waarschijnlijk hergebruikt. Naast de muurresten en de vloer zijn gebouwsporen uit de 16e tot en met de 18e eeuw aangetroffen.

Vroegste geschiedenis van het Binnenhof

Hollandse graven hebben vanaf de 13e eeuw op het Binnenhof gebouwd. Verschillende graven verbleven na 1270 in toenemende mate op het Binnenhof. Daar riepen ze regelmatig edelen en leenmannen bijeen om staatszaken te overleggen. De plek waar nu de 14e-eeuwse resten zijn gevonden maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van het kwartier waar edelen bijeen kwamen en verbleven.

De groei van Den Haag was in eerste instantie geheel te danken aan de vestiging van het Grafelijk Hof. Het hofcomplex werd in de loop van de 13e en 14e eeuw voortdurend uitgebreid.

Opdrachtgever en begeleiding graafwerkzaamheden

De graafwerkzaamheden duren ongeveer drie maanden en worden begeleid door de afdeling Archeologie van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. De opdrachtgever is de Rijksgebouwendienst.

12 oktober 2001

last update: 15 oktober 2001 ;pag.: 8903; auteur: 77

Deel: ' Resten uit veertiende eeuw gevonden op Binnenhof '
Lees ook