Gemeente Waterland


Wethouder Mona Keijzer heeft tijdens een roerig verlopen raadsvergadering op 20 februari te kennen gegeven haar functie neer te leggen. Aanleiding was een discussie over de expoitatiekosten (het beheer) van de wijksteunpunten in Ilpendam, Broek in Waterland en Marken. Na de bekendmaking van wethouder Keijzer, gaf wethouder Cor de Vries uit collegialiteit aan ook zijn functie neer te leggen. Vorige week maakte wethouder Krijgsman zijn aftreden al bekend na een discussie over een mogelijk alternatief voor het onlangs gesloopte Verenigingsgebouw. Burgemeester Jongmans is als enige collegelid aangebleven.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering uiteindelijk besloten dat de gemeente Waterland zal bijdragen aan de exploitatiekosten van de wijksteunpunten. Het ging daarmee in tegen het advies van het college. Burgemeester Jongmans gaf aan het democratisch genomen besluit uit te voeren.

De wethouders blijven in principe nog één maand aan. Burgemeester Jongmans heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen praten met de diverse raadsfracties over het vormen van een nieuw bestuur. De ambtelijke organisatie zal haar taken normaal blijven uitvoeren.

Wijksteunpunten
Vorig jaar zijn de bejaardenhuizen in in Ilpendam, Broek in Waterland en in Marken 'overgeheveld' naar het nieuwe Swaensborch in Monnickendam. Om bepaalde onderdelen van de zorg voor ouderen in de genoemde kernen te verzorgen, heeft Woonzorg Nederland toegezegd daar wijksteunpunten te vestigen. Inmiddels heeft Woonzorg Nederland aangegeven dat de gemeente Waterland een groot deel van de kosten van het beheer van deze wijksteunpunten voor zijn rekening zal moeten nemen. Ook Evean zal een deel van de exploitatiekosten dragen. Wethouder Keijzer hecht groot belang aan de wijksteunpunten, maar heeft tegelijkertijd weinig geld voor handen. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad.

Deel: ' Resterende wethouders Waterland maken aftreden bekend '
Lees ook