Alpinvest

Naarden, 12 augustus 1999

Resultaat eerste halfjaar Alpinvest

Intrinsieke waarde per aandeel stijgt met 15% In het eerste halfjaar van 1999 is de intrinsieke waarde per aandeel van Alpinvest Holding NV met 15% toegenomen van EUR 17,25 per ultimo 1998 tot EUR 19,83 op 30 juni 1999. Door de kwaliteit van de portefeuille en het voortdurende redelijk
gunstige economische klimaat verwacht de directie dat de intrinsieke waarde per aandeel in het
tweede halfjaar van 1999 verder zal toenemen.

Investeringen boven recordniveau van vorig jaar De investeringen in het eerste halfjaar 1999 zijn toegenomen tot EUR 94 miljoen (eerste halfjaar 1998: EUR 81 miljoen). Naar verwachting zullen de investeringen over heel 1999 hoger uitkomen dan het recordniveau van vorig jaar (EUR 196
miljoen).

Toezeggingen voor Alpinvest Private Equity Fund Voor deelname aan het Alpinvest Private Equity Fund zijn enkele substantiële toezeggingen
ontvangen. Verwacht wordt dan ook dat de eerste closing in september van 1999 zal plaatsvinden. Het fonds -met een totale omvang van tenminste EUR 250 miljoen- zal de slagkracht van de
Naardense investeerder verder versterken. In het vierde kwartaal van dit jaar worden de
voorbereidingen gestart voor de lancering van een zelfde soort fonds specifiek gericht op
investeringen in de high-tech sector.

Het Alpinvest halfjaarbericht 1999

Deel: ' Resultaat eerste halfjaar 1999 Alpinvest '
Lees ook