Resultaat en omzet van The Greenery ontwikkelen zich positief

Breda, 14 september 2001

In de Ledenvergadering van 11 september jl. zijn de VTN afgevaardigden geïnformeerd over de gang van zaken bij The Greenery International tot en met juli 2001. De omzetontwikkeling van de gehele groep toont een groei van ruim 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De gunstige omzetontwikkeling voor het gehele bedrijf is een gevolg van de groei in externe omzet bij het grootwinkelbedrijf, industrie, catering en groothandel. De groei kwam tot stand ondanks een achterblijven van omzet bij Greenery Operations als gevolg van, met name, de gemiddeld lagere prijsvorming van de Nederlandse glasproducten.
De behaalde resultaten tot en met juli 2001 zijn in lijn met het budget, waarbij zowel Greenery Operations als The Greenery handelsorganisatie positief hebben bijgedragen. De effecten van recent uitgevoerde reorganisaties, de verbeterde commerciële en operationele afstemming en de verhoging van telerstarieven hebben tot een aanzienlijke verbetering van het resultaat geleid ten opzichte van dezelfde periode in 2000.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen acht de onderneming, zeker ook gezien de recente gebeurtenissen in de VS, het te vroeg om concrete uitspraken te doen over het te verwachten jaarresultaat 2001.

Raad van Bestuur The Greenery

Deel: ' Resultaat en omzet The Greenery ontwikkelen zich positief '
Lees ook