PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

10 april 2000

Hoe scoren de bladen voor de Nederlandstalige Brusselaar?

Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux nodigt u uit op de persconferentie deze namiddag. Daar zullen de opmerkelijke resultaten bekend gemaakt worden van het marktonderzoek (Taylor Sofres-Dimarso) naar de impact van het weekblad 'Brussel Deze Week' en het maandblad 'Tram 81'.

De persconferentie vindt plaats in het Lunatheater, Alpenkaai 2, 1ste verdieping, 1000 Brussel op maandag 10 april om 15 uur.

info : Steven Somers, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be

Deel: ' Resultaat onderzoek impact Nederlandstalige Brusselse bladen '
Lees ook