expostbus51


PNEM MEGAGROEP NV

Resultaat PNEM/MEGA Groep naar 280 miljoen gulden

De PNEM/MEGA Groep heeft in1998 een bevredigend resultaat behaald. De winst is met 17,2 procent gestegen tot 280,0 miljoen gulden (127 miljoen euro). De omzet is met 6,2 procent toegenomen tot 5.252 miljoen gulden (2.383 miljoen euro). De PNEM/MEGA Groep is een multi-utility-onderneming die actief is in energie, telecommunicatie en afvalverwerking.

De PNEM/MEGA Groep had in 1998 haar eerste operationele jaar na de fusie eind 1997 van de Brabantse PNEM en MEGA LIMBURG. In 1998 is de groep uitgebreid met Nutsbedrijf Heerlen. Voorts is de jaarrekening van elektriciteits-productiebedrijf EPZ geconsolideerd in de jaarrekening van de PNEM/MEGA Groep. PNEM/MEGA is voor 66,7 procent eigenaar van EPZ.
Inmiddels is een fusie met de Noord-Nederlandse EDON Groep nv in voorbereiding. Deze zal naar verwachting medio dit jaar worden afgerond. Dan ontstaat een multi-utility-onderneming die een rol kan gaan spelen in de Europese energiemarkt, met een omzet van 8,9 miljard gulden (4 miljard euro) en 10.000 medewerkers.

Omzet
De omzet van 5.252 miljoen gulden wordt voor 64 procent gerealiseerd door de verkoop van elektriciteit en voor 25 procent door de verkoop van gas. De levering van warmte is verantwoordelijk voor 2 procent van de omzet. De activiteiten in afvalverwerking en telecommunicatie nemen respectievelijk 6 en 3 procent van de omzet voor hun rekening.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat van de PNEM/MEGA Groep over 1998 is 372 miljoen gulden. Dat is een daling ten opzichte van 1997 van 8,5 procent. In verband met de noodzakelijk efficiencyverbetering bij de PNEM/MEGA Groep is voor de reorganisatie van de energiedistributie een bedrag van
40 miljoen gulden (18 miljoen euro) gereserveerd. EPZ heeft voor een gelijksoortige reorganisatie 50 miljoen gulden (22,7 miljoen euro) gereserveerd. Tegenover deze eenmalige lasten staan eenmalige baten. Daaronder opbrengsten uit leaseovereenkomsten en de opbrengst van een bijzondere dividenduitkering van 30 miljoen gulden van LIOF Limburg Telecombinatie in verband met de verkoop van haar belang in Libertel. Het saldo van de financiële baten en lasten is in 1998 echter aanzienlijk verbeterd. Het is afgenomen van 216 miljoen gulden (98 miljoen euro) tot 114 miljoen gulden (52 miljoen euro), vooral als gevolg van de consolidatie van EPZ.

Uiteindelijk bedraagt de winst over 1998 280 miljoen gulden (127 miljoen euro) tegenover 239 miljoen gulden (108 miljoen euro) in 1997. Er wordt 57,4 miljoen gulden dividend uitgekeerd aan de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders.

Groene Stroom/Ecostroom
Met de marketing van Groene Stroom (Noord-Brabant) en Ecostroom (Limburg) is PNEM/MEGA in 1998 zeer succesvol geweest. Er waren eind 1998 meer dan 45.000 klanten die voor deze milieuvriendelijke vorm van elektriciteit gekozen hebben. In 1998 is 83 miljoen kilowattuur geleverd. Dat is een stijging van 66 procent.

11 mei 99 09:36

Deel: ' Resultaat PNEM/MEGA Groep naar 280 miljoen gulden '
Lees ook