Bouwfonds

Persbericht

Resultaat review

Naar aanleiding van diverse berichtgevingen hierover deelt de Raad van Bestuur van N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten het volgende mee.

De Raad van Bestuur van Bouwfonds heeft op 8 november 1999, op uitnodiging daartoe, overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de gemeenten Delft, Apeldoorn, Alphen a/d Rijn, Eindhoven en Leiden. Deze gemeenten zijn de initiatiefnemers van de zogenaamde review door Price Waterhouse Coopers van de biedingsprocedure in verband met het overnamebod dat ABN AMRO Bank op de aandelen van Bouwfonds heeft gedaan.

Tijdens dit overleg is het rapport d.d. 3 november 1999 van Price Waterhouse Coopers overhandigd.

Het verheugt de Raad van Bestuur van Bouwfonds dat de conclusie van Price Waterhouse Coopers is dat het bod van ABN AMRO Bank redelijk en evenwichtig is met het oog op de belangen van de aandeelhouders van Bouwfonds. Voorts werd geconcludeerd dat, met inachtneming van de belangen van verschillende `stakeholders', er sprake is geweest van een zorgvuldig verkoopproces.

Indien van de initiatiefnemers daartoe toestemming verkregen wordt, zal de rapportering van Price Waterhouse Coopers aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld worden.

Hoevelaken, 8 november 1999

Raad van Bestuur N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Voor nadere informatie:

Ir. J.H. Kingma, Directeur Concerncommunicatie, telefoon: 033-2539220

Deel: ' Resultaat review biedingsprocedure Bouwfonds '
Lees ook