Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

28-01-2003
Resultaat van het toezicht op bouwwerken

Door de afdeling Bouw- en Milieuzaken van de gemeente is in het afgelopen jaar op grote schaal gecontroleerd op het niet illegaal bouwen. Dit is gebeurd in het kader van de Uitvoeringsnota Handhaving Bouw- en Milieuzaken.
In totaal zijn 1191 bouwwerken gecontroleerd. In 15% van de gevallen is een afwijking t.o.v. de verleende bouwvergunning geconstateerd. Bij het merendeel hiervan kon de afwijking nog tijdens de (ver)bouw worden gecorrigeerd. In 37 gevallen (4%) was het nodig om de betrokkenen schriftelijk te benaderen en zo af te dwingen dat de (ver)bouw alsnog conform de bouwvergunning werd gerealiseerd.

Deel: ' Resultaat toezicht op bouwwerken in Edam '
Lees ook