Docdata NV

Belangrijke aspecten van het resultaat van het eerste halfjaar 2001

De resultaten van DOCdata zijn in de eerste helft van 2001 duidelijk verbeterd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000. Het management is van mening dat de beslissingen die in 2000 genomen zijn een verbeterde kostenstructuur in alle bedrijven heeft opgeleverd. DOCdata zal, afhankelijk van de marktomstandigheden, een aanzienlijke verbetering van het resultaat in 2001 realiseren.

DOCdata behoudt een sterke financiële positie. In de eerste zes maanden van 2001 realiseerde DOCdata een EBITDA van ? 5,1 miljoen tegenover een EBITDA van ? 3,4 miljoen in de eerste 6 maanden van 2000. Het netto vreemd vermogen is verder gedaald van ? 11,3 miljoen aan het eind van 2000 tot ? 4,6 miljoen op 30 juni 2001.

Dit is in lijn met de strategie van DOCdata die er voornamelijk op gericht is de operationele cash flow te optimaliseren. Dit geeft DOCdata mogelijkheden te investeren in nieuwe groeimogelijkheden en/of om middelen aan haar aandeelhouders uit te keren.

DOCdata N.V. houdt momenteel ongeveer 400.000 aandelen in haar eigen kapitaal ter afdekking van het personeelsoptieplan. Op basis van het aandeelhoudersbesluit op 18 mei 2001 heeft DOCdata besloten om 400.000 aandelen in te trekken van het op dat moment totale uitstaande aandelenkapitaal van 8.000.000. Na de intrekking continueert DOCdata haar voornemen om het belang in haar eigen kapitaal wederom uit te breiden van 400.000 aandelen momenteel tot maximaal 10% (760.000 aandelen) van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen.

Overzicht per divisie
Media Groep
Binnen de Media Groep blijft de strategie gericht op het bedienen van niches in de mediamarkt die een hogere servicegraad vereisen. Het optimaal bedienen van klanten blijft de eerste prioriteit. Ondanks het feit dat de verkopen in de eerste 6 maanden van 2001, in vergelijking met 2000, zijn afgenomen met ? 2,2 miljoen heeft de Media Groep een duidelijke verbetering in de resultaten gerealiseerd. Als gevolg van de verwachte aanhoudende zwakke marktomstandigheden zal het management haar beleid continueren om de kostenbasis verder te reduceren en de efficiëntie verder te verbeteren zonder daarbij de service aan onze klanten uit het oog te verliezen.

DOCdata zal in 2001 verdere investeringen in mensen en IT systemen continueren teneinde de service aan haar klanten verder te verbeteren. Investeringen in DVD productiecapaciteit zullen nauw worden gekoppeld aan de vraag van onze klanten.

In de resultaten van de Media Groep zijn de volgende eenmalige lasten verwerkt; een voorziening van ? 0,25 miljoen voor de resterende huur van de voormalige distributiefaciliteit te Nieuwegein en een extra afschrijving van ? 0,30 miljoen. Deze extra afschrijving heeft betrekking op apparatuur die buiten gebruik is genomen vanwege de afgenomen vraag uit de markt. E-commerce Fulfillment
Vanwege de veranderingen in de markt voor e-commerce in 2000, met name het feit dat ecommerce bedrijven moeite hadden financiering te verkrijgen, zal DOCdata voor wat betreft de E-commerce Fulfillment divisie zich verder blijven richten op nieuwe markten, waarbij onder meer gedacht kan worden aan order fulfillment voor software bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. In 2001 heeft DOCdata de kostenbasis sterk verminderd en zullen de investeringen beperkt kunnen blijven. Industrial Automation
In 2000 heeft Industrial Automation Integrators (IAI) een belangrijke doorbraak gerealiseerd in de verkoop van knowhow en machines voor waardepapieren en documenten. Inmiddels zijn machines voor zowel paspoorten als identiteitskaarten (creditcard formaat) in de markt geleverd. Hierdoor heeft IAI in 2000 een zeer goed resultaat geboekt. De meeste orders die in 2001 geboekt zijn zullen pas in 2002 uitgeleverd worden. Voor wat betreft IAI zal DOCdata zich in 2001 blijven richten op het creëren van een sterkere positie in security printing, onder andere door het introduceren van een serie machines voor de markt van waardedocumenten (paspoorten, ID- en creditcards en bankbiljetten) en tevens het ontwikkelen van machines voor de verpakkingsindustrie.

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2001 verwijzen wij naar de bijlage.

Het management van DOCdata zal vandaag, 19 juli 2001, de halfjaarcijfers 2001 bespreken in een analistenmeeting om 10.30 uur te Amsterdam.

DOCdata N.V. is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor de media uitgevers met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. DOCdata is tevens een dienstverlener voor internet winkels, detailhandel ketens, direct marketing en internet dienstverleningsbedrijven. Verder ontwerpt, bouwt en levert DOCdata productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie.

Vught, Nederland, 19 juli 2001 DOCdata N.V. (Euronext Amsterdam: DOCD) Verdere informatie:
DOCdata N.V.
M.F.P.M. Alting von Geusau
CFO
Tel. +31 73 684 7000

Deel: ' Resultaat van het eerste halfjaar 2001 Docdata '
Lees ook