Resultaatontwikkeling Kendrion N.V. conform verwachting


Moeilijke marktomstandigheden in vierde kwartaal, resultaatontwikkeling conform verwachting.

ZEIST, 20130227 -- Piet Veenema, CEO van Kendrion: "Het vierde kwartaal was, zoals verwacht, een lastig kwartaal. Dit kwam vooral, omdat veel van onze klanten vroeg in de maand december stopten met produceren, waardoor ook onze afzet stagneerde. Dit gold met name voor onze automotive-activiteiten.

"In de laatste maanden van het jaar hebben wij daarbij, gezien de marktomstandigheden, voorrang gegeven aan een verdere reductie van de voorraden, hetgeen ook zijn effect op het resultaat had. Het effect was wel een sterke vrije kasstroom in het vierde kwartaal. Gelet op onze resultaten en sterke financiële positie stellen wij een dividend van 50% van de genormaliseerde nettowinst over 2012 voor. Het is moeilijk om een concrete winstverwachting voor  2013 te geven, gezien de huidige economische omstandigheden. Wel verwachten wij in het tweede halfjaar de positieve effecten te zien van de aanloop van een aantal nieuwe projecten. Ook blijven wij streven naar een verdere uitbouw van onze onderneming door gerichte acquisities." aldus Piet Veenema van Kendrion.

- Geringe omzetgroei (+1%) in vierde kwartaal met name veroorzaakt door zwakke decembermaand, autonoom daling 9%
- Met name automotive-activiteiten in tweede halfjaar 2012 onder druk
- Nettowinst in vierde kwartaal €3,3 miljoen (genormaliseerd €2,2 miljoen)
- Over geheel 2012 nettowinst van €18,0 miljoen, inclusief eenmalige bate van €4,4 miljoen voor vrijval earn-out FAS Controls, Inc.
- Investeringen in technologieën en innovaties blijven op hoog niveau
- Tevredenstellende vrije kasstroom in 2012 van bijna €10 miljoen
- Voorgesteld keuzedividend €0,58 per aandeel (gebaseerd op pay-out ratio van 50% van genormaliseerde jaarwinst)
- Geen concrete winstverwachting voor 2013

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.

Deel: ' Resultaatontwikkeling Kendrion N.V. conform verwachting '
Lees ook