Perscommuniqué Brussel, 6 juni 2002

Resultaten 1e kwartaal van Best Of Group

in lijn met prognoses


+ Brutomarge: + 37 % tegenover het 4e kwartaal 2001
+ Positieve EBIT

+ Bundeling van de MarCom activiteiten onder één merknaam : TAGORA .com


* In het eerste kwartaal 2002 realiseerde Best Of Group, de grootste Belgische groep voor maatoplossingen op het gebied van geïntegreerde MarCom :


* een geconsolideerde brutomarge van 3, 25 miljoen EUR ( + 37 % tegenover het 4e

kwartaal 2001


* een geconsolideerde omzet van 7,95 miljoen EUR (+ 27% tegenover het 4e kwartaal 2001),


* een geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT) van 0,275 miljoen EUR (in het 4e kwartaal van vorig jaar bedroeg het - 0,036 miljoen EUR) en


* een geconsolideerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en wijzigingen van voorzieningen (EBITDA) van 0,496 miljoen EUR (+ 109 % tegenover het 4e kwartaal 2001).


* De resultaten van de Groep in het eerste kwartaal 2002 liggen in de lijn van de prognoses. Best Of Group verwacht in 2002 een miljoen EUR EBIT te halen. Dat resultaat is voor 27,5% bereikt aan het eind van het eerste kwartaal 2002.


* In het vierde kwartaal 2001 keerde Best Of Group de trend om , dat was het begin van een "nieuw tijdperk". Deze trend wordt bevestigd door de resultaten die in het eerste kwartaal 2002 zijn behaald.


* Deze positieve resultaten tonen aan dat Best Of Group een concreet antwoord biedt voor een aldoor dringender wordende behoefte van de ondernemingen. Op een markt waar de concurrentie steeds sterker wordt, zoekt 70% van de ondernemingen* een communicatieadviseur die maatoplossingen op het gebied van geïntegreerde MarCom biedt. Deze oplossingen, die van Best Of Group de naam « Dynamic Connections » meekregen, zullen ten volle vrucht beginnen af te werpen vanaf 1 juli wanneer alle MarCom activiteiten van de Groep onder hetzelfde dak zullen zijn samengebracht (Quatre Brastoren, Mechelsesteenweg in Kraainem). De synergieën en schaalvoordelen zullen dan onmiskenbaar zijn.


* Best Of Group heeft zijn activiteiten vereenvoudigd en verduidelijkt. Vanaf 1 juli 2002 zullen alle activiteiten op het gebied van marketingcommunicatie onder dezelfde merknaam worden gebundeld : TAGORA.com. Met de benaming « The Best Of Group », die behouden blijft, wordt de overkoepelende onderneming bedoeld die op Euronext Brussel is genoteerd en door CEO Eric Everard wordt geleid.

Perscontacten :

Corporate Wise (Tagora.Corporate vanaf 01/07/02)

Cathy Schoels of Monique Wylock

Tel : + 32 2 775 80 90

Email : cathy.schoels@equicom.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Resultaten 1e kwartaal van Best Of Group '
Lees ook