Provincie Groningen


Groningen, 27 januari 1999, Persbericht nr. 13

Gezamenlijk persbericht Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening en Provincie Groningen

UITNODIGING AAN DE PERS

Wederom hebben het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA) en de Provincie Groningen gezamenlijk het project 'Arbeid en scholing minderheden' uitgevoerd. Vrijdag 29 januari a.s. presenteren de Provincie Groningen en het RBA de resultaten van het project "Arbeid en scholing minderheden" over 1998. Doel van het project voor 1998 was om 200 personen uit minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt te plaatsen. Het project is in 1998 in opdracht van de Provincie en het RBA uitgevoerd door het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn in samenwerking met de arbeidsbureaus en minderhedenorganisaties.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma

14.30 uur

Ontvangst genodigden in Brasserie de Bonte Koe (Spilsluizen 9 te Groningen)

14.55 uur

Openingswoord door de heer E. Van Hierden, directeur Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn

15.00 uur

Inleiding door gedeputeerde R.G. Jansen, Provincie Groningen over de achtergronden van het project

15.10 uur

Presentatie resultaten project 'Arbeid en scholing minderheden' en werkwijze door de heer C.A. Bryson, projectmanager Ontwikkelings-instituut Zorg en Welzijn

15.25 uur

Ludiek optreden van Manoeska Breeveld. Vervolgens wordt aan de heer J.G.M. Alders, commissaris van de Koningin en de heer H. Nieuwland, directeur RBA Groningen het eindverslag aangeboden. Zij zullen daarop een korte reactie geven.

16.00 uur

Hapje, drankje en muziekDeel: ' Resultaten "Arbeid en scholing minderheden" Groningen '
Lees ook