KKR & Co. (Guernsey) L.P. maakt de resultaten over het derde kwartaal van 2009 bekend

GUERNSEY, de Kanaaleilanden--(BUSINESS WIRE)-- 20091123 --

KKR & Co. (Guernsey) L.P. (Euronext Amsterdam: KKR), heette vroeger KKR Private Equity Investors L.P.(“KPE”) en werd kortweg KKR Guernsey genoemd. Het bedrijf publiceert vandaag zijn financiële gegevens voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 gerapporteerd voor KKR Guernsey en KKR & Co. L.P.(samen met zijn gelieerde ondernemingen, “KKR” 1).

Zoals eerder aangekondigd op 1 oktober 2009 hebben KPE en KKR fusie voltooid (de “bedrijfsfusies”). In verband met de bedrijfsfusie heeft KPE zijn naam gewijzigd in KKR & Co. (Guernsey) L.P. en zijn ticker de voor zijn gewone aandelen op Euronext Amsterdam gewijzigd in “KKR.” Volgens de voorwaarden van de bedrijfsfusie heeft KKR alle activa en passiva van KKR Guernsey verworven, en in ruil daarvoor heeft KKR Guernsey belangen verworven die 30% vertegenwoordigen van de uitstaande aandelen het de gecombineerde bedrijf waarbij het saldo van de aandelen in handen blijft van eigenaren en werknemers van KKR. KKR Guernsey heeft op dit moment 204.902.226 gewone aandelen uitstaan, of, als gevolg van de bedrijfsfusie, 683.007.420 gewone aandelen op een volledig verwaterde basis hetgeen resulteert in gewone aandelen die door KKR Guernsey kunnen worden verleend in ruil voor extra aandelen in het gecombineerde bedrijf.

“Hoewel we nog steeds te lijden hebben van moeilijke economische omstandigheden, zien we ook tekenen van verbeterende trends, vooral op de markten voor vreemd vermogen en aandelen. We zien op dit moment in de hele wereld, in alle bedrijfstakken en in de hele kapitaalstructuur interessante mogelijkheden kapitaal te investeren. We blijven ons richten op het benutten van deze kansen en op het creëren van waarde in de investeringen die we al hebben gedaan ,” aldus Henry R. Kravis en George R. Roberts, voorzitters van de raad van bestuur en algemeen directeuren.

VOORNAAMSTE FINANCIËLE GEGEVENS2

KKR

Activa onder beheer (“AUM”) bedroegen per 30 september 2009 USD 54,8 miljard, vergeleken met USD 50,8 miljard op 30 juni 2009, een stijging van 7,9%.

De aan vergoedingen gerelateerde inkomsten (“FRE”) bedroegen voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 USD 61,5 miljoen, vergeleken met USD 54,3 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009, een stijging van 13,3%.

De economische nettowinst (“ENI”) bedroeg USD 656,6 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009, vergeleken met een ENI van USD 366,9 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2009, een stijging van 78,9%.

Particuliere aandelen belegd in dollars bedroegen in totaal USD 1,1 miljard voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009.

Per 30 september 2009 had KKR ongestorte particuliere aandelenverplichtingen van USD 14,2 miljard.

KKR GUERNSEY

De netto vermogenswaarde (“NAV”) bedroeg op 30 september 2009 3,5 miljard, vergeleken met USD 3,0 miljard per 30 juni 2009.

De intrinsieke vermogenswaarde per aandeel bedroeg per 30 september 2009 USD 16,98, vergeleken met USD 14,66 op 30 juni 2009, een stijging van 15,8% (gebaseerd op 204.902.226 gewone aandelen, uitstaand per 30 september 2009 en voorafgaand aan de bedrijfsfusie).

____________________

1 De financiële gegevens voor KKR voor 1 oktober 2009 zijn gebaseerd op een groep (voor administratieve doelen) van bepaalde geconsolideerde en gecombineerde entiteiten onder het gemeenschappelijk beheer van directeuren van KKR, en onder het gemeenschappelijke eigendom van directeuren van KKR en bepaalde andere personen die betrokken zijn bij de zakelijke activiteiten van KKR.

2 De financiële informatie voor KKR en KKR Guernsey weerspiegelt historische financiële gegevens voor datums of perioden die zijn afgewerkt voorafgaand aan de voltooiing van de bedrijfsfusie en bevat geen pro forma-aanpassingen met betrekking tot de bedrijfsfusie. De historische financiële gegevens die hier worden gepresenteerd omvatten niet alle aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een presentatie van de gecombineerde financiële resultaten van KKR in overeenstemming met administratieve principes zoals algemeen geaccepteerd in de Verenigde Staten van Amerika (“VS. GAAP”).

OVERZICHT VAN HET ONDERDEEL KKR

Onderhandse markten

De FRE in het onderhandse marktsegment van KKR bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 USD 57,5 miljoen, een daling van USD 35,6 miljoen oftewel 38,2% vergeleken met het kwartaal dat eindigde op 30 september 2008. Die daling was voornamelijk het gevolg van ongebruikelijk hoge beheersvergoedingen gerapporteerd over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2008 als gevolg van de terugboeking van aangegroeide beheersvergoedingen tot een bedrag van ongeveer USD 40 miljoen. Daarnaast daalde de FRE over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 voornamelijk vanwege een stijging van compensatiekosten als gevolg van bepaalde toenames in natura van op prestatie gebaseerd compensatie gerelateerd aan de prestaties van de particuliere beleggingsfondsen van KKR. Deze negatieve effecten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een netto stijging van transactie- en beheershonoraria die voornamelijk een stijging vertegenwoordigden van transactiekosten die activiteit ten gevolge hadden in particuliere aandelen gedurende de periode, en een beëindigingsvergoeding die werd verdiend op een beheersovereenkomst met een bedrijf uit de portefeuille.

De ENI in het onderhandse marktensegment van KKR bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 USD 652,5 miljoen, een stijging van USD 1,1 miljard vergeleken met een economisch netto verlies van USD 478,7 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2008. Deze stijging werd voornamelijk gestuwd door een stijging van netto ongerealiseerde winsten als gevolg van loonstijgingen in de marktwaarde van de portefeuille van particuliere aandelenbeleggingen van KKR.

De ENI die werd gerapporteerd voor de perioden voorafgaand aan 1 oktober 2009 weerspiegelen niet bepaalde aanpassingen die van toepassing zijn voor perioden na 1 oktober 2009 als gevolg van de bedrijfsfusie, waarin items zijn opgenomen als (i) de uitsluiting van 40% van de marge tussen ontvangen en betaalde rente toegewezen aan directeuren van KKR;(ii) de uitsluiting van het kapitaal belegd door of namens de beherende vennoten van particuliere beleggingsfondsen van KKR van voor de voltooiing van de bedrijfsfusie en alle eventuele rendementen daarop, en (iii) de uitsluiting van de economische belangen geassocieerd met het KKR 1996 Fund. Het effect van deze aanpassingen de ENI hebben doen dalen met ongeveer USD 300 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009. Voor een nadere bespreking van de aanpassingen die zijn gerelateerd aan de bedrijfsfusie, raadpleegt u de verklaring van het instemmingsverzoek d.d. 24 juli 2009 van KKR Guernsey, die u kunt vinden op de webpagina voor investeerders (Investor Relations) op www.kkr.com.

Openbare markten

Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten in het segment openbare markten van KKR bedroegen USD 4,0 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009, een daling van USD 9,1 miljoen oftewel 69,7%, van het kwartaal dat eindigde op 30 september 2008. Deze daling werd voornamelijk gestuwd door stijgingen in uitgaven als gevolg van op aandelen gebaseerde compensaties in natura geassocieerd met aandelenuitkeringen ontvangen van een openbaar permanent kapitaalmiddel dat door KKR wordt beheerd, maar ook als een verminderde basisbeheersvergoeding in bepaalde op kredieten gerichte fondsen en een daling in de NAV van het publieke permanente kapitaalmiddel. Deze verminderingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door prestatiehonoraria die gedurende het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 werden verdiend.

De economische nettowinst in het segment openbare markten bedroeg over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 USD 4,1 miljoen, een daling van USD 9,0 miljoen oftewel 68,6% ten opzichte van het kwartaal dat eindigde op september 2008. De daling in aan vergoedingen gerelateerde inkomsten die hierboven is beschreven vormde de voornaamste bijdrage voor de daling in economische nettowinst per periode.

RESULTATEN VAN DE ACTIVITEITEN VOOR KKR GUERNSEY

Per 30 september 2009 bedroeg het NAV van KKR GUERNSEY USD 3,5 miljard, een stijging van USD 475,8 miljoen tijdens het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 vergeleken met een daling van USD 695,9 miljoen over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2008. De stijging over het kwartaal dat eindigde op 30 september 2009 was hoofdzakelijk het gevolg van de netto stijging van de marktwaarde van particuliere aandelenbeleggingen van USD 453,8 miljoen, met inbegrip van de verandering in waarde van medebeleggingen in portefeuillebedrijven in particuliere beleggingsfondsen van KKR, beleggingen in particuliere beleggingsfondsen van KKR en afgesloten aandelenbeleggingen. De intrinsieke vermogenswaarde per aandeel bedroeg per 30 september 2009 USD 16,98, vergeleken met USD 14,66 op 30 juni 2009, een stijging van 15,8% (gebaseerd op 204.902.226 gewone aandelen, uitstaand per 30 september 2009 en voorafgaand aan de bedrijfsfusie).

KAPITAAL EN LIQUIDITEIT

Per 30 september 2009 had KKR een beschikbaar kassaldo van USD 207,0 miljoen en KKR GUERNSEY en KKR PEI Investments L.P. (het “KPE Beleggingspartnerverband”) hadden een gecombineerd kassaldo van USD 759,6 miljoen.

Per 30 september 2009 had KKR USD 203,2 miljoen aan uitstaande schuldverplichtingen. Het KPE Beleggingspartnerverband had USD 949,0 miljoen uitstaan op zijn door zekerheid gedekte kredietmiddelen van hoge rangorde. Na 30 september 2009 en tot en met 19 november 2009 betaalde het KPE Beleggingspartnerverband USD 150,0 miljoen aan uitstaand leningen onder zijn kredietfaciliteit terug.

Per 30 september 2009 hadden KKR en het KPE Beleggingspartnerverband collectief de volgende ongestorte verplichtingen aan particuliere beleggingsfondsen van KKR, met de bedragen in duizenden:

          Ongestorte verplichtingen
KKR  

KPE

Belegging

Partnerverband

  Total
 
KKR European Fund III, Limited Partnership $ 259.076 $ 270.183 $ 529.259
KKR 2006 Fund L.P. 96.882 390.409 487.291
KKR Asian Fund L.P. 59.658 168.470 228.128
KKR E2 Investors L.P. 22.674 17.644 40.318
$ 438.290 $ 846.706 $ 1.284.996

Na de bedrijfsfusie zijn in de ongestorte verplichtingen voor het gecombineerde bedrijf ook die van zowel KKR als het KPE Beleggingspartnerverband inbegrepen.

FINANCIEEL RAPPORT EN OVERIGE GEGEVENS

Het interim financieel rapport van KKR GUERNSEY, met inbegrip van een bespreking van KKR, de ongecontroleerd jaarrekeningen van KKR GUERNSEY en de ongecontroleerd geconsolideerde jaarrekeningen van het KPE Beleggingspartnerverband, vindt u op de webpagina voor investeerders (Investor Relations) op de website van KKR www.kkr.com. KKR Guernsey moedigt beleggers aan deze documenten die dit persbericht begeleiden zorgvuldig te lezen.We herinneren beleggers eraan dat financiële gegevens per en voor perioden eindigend op 30 september 2009 en voorafgaande geen invloed hebben op de bedrijfsfusie die op 1 oktober 2009 inging.

GEGEVENS VOOR BELEGGERS - TELEFONISCHE CONFERENTIE EN WEBCAST

KKR GUERNSEY en KKR bespreken hun financiële resultaten op een telefonische conferentie op vrijdag 20 november 2009 om 19.00 CET (Amsterdam) / 18.000 GMT (Guernsey) / 13.00 EST (New York). U kunt meedoen met de telefonische vergadering door te bellen naar (877) 795-3647 (VS) of +1 (719) 325-4933 (buiten de VS); u hebt geen code nodig. Daarnaast wordt de telefonische vergadering live uitgezonden over het Internet. U kunt die beluisteren op de pagina Investor Relations van de website van KKR op https://www.kkr.com/investor_relations/events.cfm.

U vindt een herhaling van de live-uitzending op de website van KKR of u belt naar (888) 203-1112 (.) en +1 (719) 457-0820 (buiten de VS) / code 2786430. De herhaling begint ongeveer twee uur na de uitzending.

JAARLIJKSE VERGADERING VOOR HOUDERS VAN PARTICIPATIEBEWIJZEN

KKR GUERNSEY heeft zijn commanditaire vennootschapsovereenkomst aangepast om een jaarlijkse vergadering voor houders van participatiebewijzen in 2009 op te geven. In plaats daarvan houdt KKR Guernsey de volgende jaarlijkse vergadering voor houders van participatiebewijzen op of voor 30 april 2010 als de jaarrekeningen van de gecombineerde bedrijven KKR en KKR GUERNSEY openbaar beschikbaaar zijn. Op de jaarlijkse vergadering voor houders van participatiebewijzen presenteert KKR GUERNSEY een rapport over zijn beleggingsactiviteiten die effectief per 1 oktober 2009 uitsluitend bestaan uit zijn belegging in KKR. Aandeelhouders op die vergadering zijn niet gerechtigd om te stemmen of enige actie te ondernemen.

OVER KKR GUERNSEY

KKR & Co. (Guernsey) L.P. (Euronext Amsterdam: KKR) is een commanditaire vennootschap gevestigd op Guernsey die KKR Guernsey wordt genoemd en die met ingang van 1 oktober 2009 een economische belang in KKR vertegenwoordigt van 30%.De gewone aandelen KKR Guernsey en de daaraan gerelateerde beperkte certificaten zijn onderhevig aan een aantal eigendoms- en overdrachtsrestricties. Meer informatie over deze eigendoms- en overdrachtsrestricties vindt u in het gedeelte Investor Relations op website van KKR op www.kkr.com. KKR Guernsey heette vroeger KKR Private Equity Investors L.P.

OVER KKR

KKR is een toonaangevende wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder met op 30 september USD 54,8 miljard in activa onder zijn beheer, en die meer dan 600 personeelsleden en 13 kantoren in de hele wereld telt.KKR beheert activa door middel van diverse beleggingsfondsen en -rekeningen die zijn verspreid over meerdere vermogensklassen.KKR creëert waarde door operationele expertise in te brengen bij zijn portefeuillebedrijven en door actief toezicht en controle van zijn beleggingen. KKR complementeert zijn beleggingsexpertise en vergroot zijn interacties met beleggers door de relatie met zijn cliënten en platforms van kapitaalmarkten.KKR wordt openbaar verhandeld door KKR & Co. (Guernsey) L.P. (Euronext Amsterdam: KKR). Voor meer informatie gaat u naar de website van KKR op www.kkr.com.

VERKLARING VAN NIET-AANBIEDEN

Dit persbericht bevat geen aanbod om te beleggen in aandelen in de Verenigde Staten of ergens anders. De aandelen mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie. Alle openbare aanbiedingen van effecten die in de Verenigde Staten worden gedaan, worden gedaan door middel van een prospectus die bij KPE kan worden verkregen en die gedetailleerde informatie bevat over KPE en zijn bestuur, alsmede de jaarrekeningen.

OP DE TOEKOMST GERICHTE VERKLARINGEN

Dit bericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen.Op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op verwachtingen, prognoses en aannamen toekomstige plannen en strategieën, geanticipeerde gebeurtenissen of trends en vergelijkbare uitdrukkingen over zaken die historisch gezien geen feiten zijn. De op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen, aannames en verwachtingen van KKR en KKR Guernsey over hun toekomstige prestaties waarbij alle informatie die voor hen op dit moment beschikbaar is in overweging wordt genomen. Deze overtuigingen, aanname en verwachtingen kunnen wijzigen als gevolg van vele mogelijke gebeurtenissen of factoren, die niet allemaal bekend zijn bij KKR of KKR GUERNSEY, of die niet allemaal onder hun controle zijn. Als er een verandering optreedt kunnen de werkzaamheden, financiële toestand, liquiditeit en resultaten van de activiteiten van KKR en KKR Guernsey, met inbegrip van netto vermogenswaarde, activa onder beheer, economische nettowinst en aan vergoedingen gerelateerde winsten, ernstig afwijken van wat u in de op de toekomst gerichte verklaringen vindt. Onder andere kunnen de volgende factoren veroorzaken dat feitelijke resultaten afwijken van de resultaten zoals beschreven in de op de toekomst gerichte verklaringen:de mogelijkheid dat de notering van de belangen in het gecombineerde bedrijf op de nieuwe York effectenbeurs of de NASDAQ al dan niet plaatsvindt;het risico dat de geanticipeerde voordelen van het gecombineerde bedrijf niet worden behaald;de algemene volatiliteit van de kapitaalmarkten; veranderingen in de bedrijfsstrategie van KKR of KKR Guernsey; de beschikbaarheid, de voorwaarden en het inzetten van kapitaal;beschikbaarheid van bevoegde personeel en kosten van rekrutering en met betrekking tot dergelijke personeelveranderingen in de bedrijfstak vermogensbeheer, rentevoeten of de economie in het algemeen;lagere prestaties van de beleggingen van KKR en minder fondsen kunnen werven;en de graad en aard van de concurrentie van KKR. KKR nog KKR Guernsey neemt de verplichting op zich om op de toekomst gerichte verklaringen te updaten zodat ze omstandigheden of gebeurtenissen weerspiegelen die na de datum waarop dergelijke verklaringen werden gemaakt plaatsvonden tenzij vereist door de wet. Daarnaast is de bedrijfsstrategie van KKR en KKR Guernsey gericht op de lange termijn, en financiële resultaten zijn onderhevig aan een forse volatiliteit. Aanvullende gegevens over factoren die KKR en KKR Guernsey beïnvloeden vindt u in de verklaring van het instemmingsverzoek d.d. 24 juli 2009 dat u kunt vinden op de webpagina voor investeerders (Investor Relations) op www.kkr.com.

* * * * *

FINANCIËLE BIJLAGEN VOLGEN

 

KKR

 

RAPPORTEERBARE SEGMENTEN GESELECTEERDE FINANCIËLE DATA (ongecontroleerd)

(bedragen in duizenden)

 
Kwartaal eindigend op
         
30 september 2009 30 september 2008
Onderhandse markten Openbare markten Totaal Onderhandse markten Openbare markten Total
Vergoedingsinkomsten:
Beheers- en prestatiehonoraria:
Beheersvergoedingen $ 105.733 $ 14.569 $ 120.302 $ 148.746 $ 16.506 $ 165.252
Prestatiehonoraria 4.472 4.472
105.733 19.041 124.774 148.746 16.506 165.252
Netto beheers- en transactiehonoraria:
Beheershonoraria 52.943 52.943 30.636 3.245 33.881
Transactiehonoraria 37.419 37.419 8.092 8.092
Vergoedingskredieten (37.124

)

 

(37.124

)

 

(8.489

)

 

(8.489 )
53.238 53.238 30.239 3.245 33.484
           
Vergoedingsinkomsten 158.971 19.041 178.012 178.985 19.751 198.736
 
Uitgaven:
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 48.324 10.278 58.602 35.869 1.511 37.380
Ander bedrijfsonkosten 53.106 4.795 57.901 50.014 5.150 55.164
Totaal uitgaven 101.430 15.073 116.503 85.883 6.661 92.544
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten 57.541 3.968 61.509 93.102 13.090 106.192
 
Investment income (loss) 595.056 129 595.185 (571.876

)

 

(34

)

 

(571.910 )
 
Inkomsten (verlies) uit beleggingen 652.597 4.097 656.694 (478.774

)

 

13.056 (465.718 )
Inkomsten (verlies) voor niet-meerderheidsbelang in inkomsten van geconsolideerde entiteiten 123 123 (69

)

 

(69 )
Economische nettowinst (verlies) $ 652.474 $ 4.097 $ 656.571 $ (478.705

)

$

13.056 $ (465.649 )
 
Activa onder beheer $ 41.732.800 $ 13.051.300 $ 54.784.100 $ 43.509.300 $ 14.500.300 $ 58.009.600
 
Activa uit honoraria onder beheer $ 40.773.000 $ 5.957.100 $ 46.730.100 $ 40.648.000 $ 5.500.300 $ 46.148.300
 
Particuliere aandelen belegd in dollars $ 1.070.100 $ $ 1.070.100 $ 326.600 $ $ 326.600
 
Ongestorte particuliere aandelenverplichtingen $ 14.244.300 $ $ 14.244.300 $ 15.264.728 $ $ 15.264.728

Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR geselecteerde financiële data beginnend op bladzijde 8 van dit persbericht.

 

KKR

 

RAPPORTEERBARE SEGMENTEN GESELECTEERDE FINANCIËLE DATA (ongecontroleerd)

(bedragen in duizenden)

 
Negen maanden eindigend op
           
30 september 2009 30 september 2008
Onderhandse markten Openbare markten Totaal Onderhandse markten Openbare markten Totaal
Vergoedingsinkomsten:
Beheers- en prestatiehonoraria:
Beheersvergoedingen $ 315.986 $ 38.579 $ 354.565 $ 327.431 $ 49.756 $ 377.187
Prestatiehonoraria 4.472 4.472
315.986 43.051 359.037 327.431 49.756 377.187
Netto beheers- en transactiehonoraria:
Beheershonoraria 102.072 102.072 83.564 10.853 94.417
Transactiehonoraria 51.986 51.986 37.903 37.903
Vergoedingskredieten (47.640

)

 

(47.640

)

 

(13.215

)

 

(13.215 )
106.418 106.418 108.252 10.853 119.105
           
Vergoedingsinkomsten 422.404 43.051 465.455 435.683 60.609 496.292
 
Uitgaven:
Vergoedingen en uitkeringen werknemers 128.230 23.821 152.051 118.388 10.696 129.084
Ander bedrijfsonkosten 138.371 15.518 153.889 151.380 15.489 166.869
Totaal uitgaven 266.601 39.339 305.940 269.768 26.185 295.953
 
Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten 155.803 3.712 159.515 165.915 34.424 200.339
 
Inkomsten (verlies) uit beleggingen 811.836 117 811.953 (656.584

)

 

(95

)

 

(656.679 )
 
Inkomsten (verlies) voor niet-meerderheidsbelang in inkomsten van geconsolideerde entiteiten 967.639 3.829 971.468 (490.669

)

 

34.329 (456.340 )
Inkomsten (verlies) toe te schrijven aan niet-meerderheidsbelang 70 70 (2

)

 

6.421 6.419
Economische nettowinst (verlies) $ 967.569 $ 3.829 $ 971.398 $ (490.667

)

$

27.908 $ (462.759 )
 
Activa onder beheer $ 41.732.800 $ 13.051.300 $ 54.784.100 $ 43.509.300 $ 14.500.300 $ 58.009.600
 
Activa uit honoraria onder beheer $ 40.773.000 $ 5.957.100 $ 46.730.100 $ 40.648.000 $ 5.500.300 $ 46.148.300
 
Particuliere aandelen belegd in dollars $ 1.651.000 $ $ 1.651.000 $ 2.890.800 $ $ 2.890.800
 
Ongestorte particuliere aandelenverplichtingen $ 14.244.300 $ $ 14.244.300 $ 15.264.728 $ $ 15.264.728

Zie opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR geselecteerde financiële data beginnend op bladzijde 8 van dit persbericht.

   

KKR

 

PARTICULIERE AANDELENBELEGGINGEN VAN KKR (ONGECONTROLEERD)

Per 30 september 2009

(bedragen in miljoenen, met uitzondering van percentage)

 
Beleggingsperiode Bedrag

Particuliere aandelen

Fondsen & medebeleggers

Aanvangsdatum

 

Einddatum

Verplichting

 

Percentage

Toegezegd

door algemene

partner

 

Belegd

 

Ongestort

Particulier

Aandelen

Verplichtingen

 

Gerealiseerd

 

Resterende kosten

 

Marktwaarde

 
KKR E2 Investors (Annex Fund) (2009) 8/2009 11/2011 $ 538,4 4,2% $ $

538,4

$ $ $
European Fund III (2008) 3/2008 3/2014 6.300,3 4,3% 266,9 6.033,4 266,9 194,8
Asian Fund (2007) 7/2007 7/2013 4.000,0 2,5% 1.600,9 2.399,1 1.600,9 1.566,4
2006 Fund 9/2006 9/2012 17.642,1 2,1% 12.643,2 4.998,9 87,5 12.555,7 11.158,4
European Fund II (2005) 11/2005 10/2008 5.750,8 2,1% 5.750,8 606,1 5.491,3 3.013,1
Millennium Fund (2002) 12/2002 12/2008 6.000,0 2,5% 6.000,0 5.071,5 4.836,8 4.959,0
European Fund (1999) 12/1999 12/2005 3.085,4 3,2% 3.085,4     5.701,2   917,3   2.202,9
43.317,0 29.347,2 13.969,8 11.466,3 25.668,9 23.094,6
 
Medebeleggingsmiddelen Divers Divers 1.662,7 1.388,2 274,5 31,0 1.388,2 1.499,8
                   
Totaal $ 44.979,7 $ 30.735,4   $ 14.244,3   $ 11.497,3   $ 27.057,1   $ 24.594,4
 
                                                 

Aanvangsdatum. De aanvangsdatum is de datum waarop de beherend vennoot van het desbetreffende de fonds een begin maakte met het beleggen van het kapitaal van het fonds.

Einddatum. De einddatum is de vroegste datum waarop de beherend vennoot van het desbetreffende fonds geen beleggingen meer doet of mag doen volgens de overeenkomst die het fonds bestuurt namens het fonds, tenzij die termijn wordt verlengd door een stemming van de fondsbeleggers, of de datum waarop de laatste belegging werd uitgevoerd.

Toezegging. Het toegezegde bedrag vertegenwoordigt de samengestelde investeringsverplichtingen voor het fonds, waaronder investeringsverplichtingen door fondsbeleggers van derden en de beherend vennoot. Deviezenverplichtingen zijn geconverteerd naar Amerikaanse dollars gebaseerd op (i) de wisselkoers op de datum van aankoop voor elk belegging en (ii) de wisselkoers die prevaleert op 30 september 2009, en wel in het geval van vlottende verplichtingen.

Resterende kosten. De resterende kosten is het bedrag dat aan de beleggers moet worden geretourneerd voor de beherend vennoot het recht heeft op winstdeling.

Marktwaarde. De marktwaarde heeft betrekking op de waarde zoals bepaald door KKR in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP.

Opmerkingen bij ongecontroleerde rapporteerbare segmenten van KKR. Geselecteerde financiële data.

De benadrukt financiële informatie weerspiegelt historische financiële gegevens voor datums of perioden die zijn afgewerkt voorafgaand aan de voltooiing van de bedrijfsfusie en bevat geen pro forma-aanpassingen met betrekking tot de bedrijfsfusie.De historische financiële gegevens die hier worden gepresenteerd omvatten niet aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een presentatie van de gecombineerde financiële resultaten van KKR in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP. De financiële gegevens voor KKR voor 2009 oktober 2009 is gebaseerd op een groep (voor administratieve doelen) van bepaalde geconsolideerde en gecombineerde entiteiten onder het gemeenschappelijk beheer van directeuren van KKR, en onder het gemeenschappelijke eigendom van directeuren van KKR en bepaalde andere personen die betrokken zijn bij de zakelijke activiteiten van KKR.

De voornaamste prestatiesmaat gebruikt door KKR bij het evalueren van zijn rapporteerbare bedrijfsonderdelen zijn hieronder samengevat. Deze maten worden gebruikt door het management segmenten van de KKR Group bij het maken van strategisch aan te wenden middelen en andere bedrijfsbeslissingen.

Aan vergoedingen gerelateerde inkomsten (“FRE”) bestaat uit het segment bedrijfsopbrengsten, minus het segment bedrijfsonkosten. De componenten van FRE op een basis van segmenten verschilt van de equivalente Amerikaanse GAAP-bedragen op een gecombineerde basis als gevolg van:(i) het insluiten van beheersvergoedingen verkregen uit geconsolideerde fondsen die in consolidering werden geëlimineerd;(ii) de uitsluiting van uitgaven van geconsolideerde fondsen en kosten met betrekking tot de afschrijving van immateriële activa;en (iii) de uitsluiting van bepaalde niet-terugkerende kosten.

Economische nettowinst (“ENI”) is een maat van rentabiliteit voor de rapporteerbare segmenten van KKR en bestaat uit van FRE plus het segment inkomsten uit beleggingen, minus de economische belangen in segmenten van KKR die in bezit zijn van derde partijen. ENI wordt berekend voor inkomstenbelastingen. ENI verschilt van de nettowinst die is toe te schrijven aan KKR op een Amerikaanse GAAP gecombineerde basis als gevolg van (i) de uitsluiting van uitgaven van kosten met betrekking tot de afschrijving van immateriële activa;;(ii) de uitsluiting van inkomstenbelastingen; en (iii) de uitsluiting van bepaalde niet-terugkerende kosten.

Activa onder beheer (“AUM”) vertegenwoordigen de activa waaruit KKR rechtens vergoedingsinkomsten, carry-rente of waardevermeerdering van kapitaal ontvangt. KKR berekent de hoeveelheid AUM voor elke datum als de som van:(i) de marktwaarde van de beleggingen van zijn traditionele particuliere beleggingsfondsen plus ongestorte investeringsverplichting van deze fondsen;(ii) de marktwaarde van beleggingen in medebeleggingen van KKR;(iii) de netto vermogenswaarde van de belangrijkste beleggingen van KKR en welbepaald van zijn vastrentend producten;en (iv) de waarde van uitstaande gestructureerde financiële middelen. Merk op dat de berekening van AUM van KKR kan afwijken van de berekeningen van andere vermogensbeheerders en dat daardoor de berekeningen van KKR van zijn AUM niet kunnen worden vergeleken met vergelijkbare berekeningen gepresenteerd door andere vermogensbeheerders. De definitie van KKR van AUM is niet gebaseerd op enige definitie van AUM die is beschreven in de overeenkomsten die de beleggingsfondsen die KKR beheert reguleren.

Fee Paying (honoraria) AUM (“FPAUM”) vertegenwoordigen uitsluitend die activa waaruit KKR vergoedingsinkomsten ontvangt. FPAUM is de som van alle afzonderlijke vergoedingsbases die worden gebruikt om de honoraria van KKR te berekenen en verschilt van AUM op de volgende punten:(i) activa waarvan KKR geen vergoeding ontvangt zijn uitgesloten (oftewelde activa waarvan KKR uitsluitend carry-rente of kapitaalwaardevermeerdering ontvangt) en (ii) bepaalde honoraria van KKR, voornamelijk in hun particuliere beleggingsfondsen, zijn gebaseerd op investeringsverplichtingen en belegd kapitaal die het effect van open marktprijzen uitsluiten. Bijgevolg hangen bepaalde beheersvergoedingen niet af van de marktwaarde van bepaalde beleggingen van KKR.

Particuliere aandelen belegd in dollars is het samengestelde bedrag van kapitaal belegd door particuliere beleggingsfondsen van KKR en de marge tussen carry-dragende medebeleggingen in particuliere aandelentransacties tijdens een bepaalde periode. Onder dergelijke bedragen vallen:(i) kapitaal belegd door fondsbeleggers en medebeleggers waaruit KKR het recht heeft op een carry-rente en (ii) kapitaal belegd door KKR als de beherend vennoot van een particulier aandelenfonds waaruit KKR het recht heeft op kapitaalwaardevermeerdering op de belegd kapitaal.

Ongestorte particuliere aandelenverplichtingen vertegenwoordigen vlottende investeringsverplichtingen door partners van traditionele particuliere beleggingsfondsen van KKR en carry-dragende medebeleggingen om kapitaal bij te dragen bij het beleggen in portefeuillebedrijven. In dergelijke bedragen is kapitaal van de belangrijkste beleggingen van KKR of vastrentend fondsen van KKR die kunnen worden gebruikt om particuliere aandelenbeleggingen te doen die zijn buiten de traditionele particuliere beleggingsfondsen van KKR vallen niet inbegrepen.

De volgende punten dienen in overweging te worden genomen als u de rapporteerbare segmenten geselecteerde financiële gegevens van KKR beoordeelt:

Beheersvergoeding. De traditionele particuliere beleggingsfondsen van KKR vereisen dat KKR terugbetalingen verricht van ten hoogste 20% van alle contante honoraria die zijn verdiend van commanditaire vennoten in het geval dat de fondsen een carry-rente kennen. Op het moment dat het fonds een carry-rente kent in een bedrag dat voldoende hoog is om 20% van de verdiende managementhonoraria of een deel daarvan te dekken, wordt een verplichting (passiva) geboekt naar de commanditaire vennoten van het fonds en wordt het bedrag van het honorarium verminderd voor het bedrag van de carry-rente dat niet hoger is dan 20% van verdiende beheersvergoedingen (“Terugbetalingen beheersvergoeding”). Per 30 september 2009 is het bedrag dat onderhevig is aan Terugbetalingen beheersvergoeding waarvoor geen verplichtingen zijn geboekt in totaal USD 156,5 miljoen.

Vergoedingskredieten. De overeenkomsten van KKR met de commanditaire vennoten van zijn traditionele particuliere beleggingsfondsen vereisen dat KKR een deel van alle transactie- en beheershonoraria die zijn ontvangen van portefeuillebedrijven met dergelijke commanditaire vennoot (“Vergoedingskredieten”) deelt. Onder vergoedingskredieten vallen niet de honoraria die niet zijn toe te schrijven aan een belegging van een fonds in een portefeuillebedrijf en bedraagt in het algemeen ten hoogste 80% van de bruto transactie en beheershonoraria nadat de aan het fonds gerelateerde uitgaven zijn geïnd.

Ander bedrijfsonkosten. Over het kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2009 vallen andere bedrijfsonkosten van onderhandse markten van KKR buiten de USD 34,8 miljoen die zijn opgelopen in verband met met de bedrijfsfusie. KKR heeft deze toeslag niet opgenomen in zijn segment financiële gegevens omdat een zodanig bedrag niet wordt meegenomen bij het beoordelen van de prestatie van, of toewijzen van middelen aan, enig van zijn bedrijfsonderdelen en omdat het niet-terugkerend van aard is. Op gecombineerde basis van KKR wordt deze toeslag inbegrepen in algemene, administratieve en andere uitgaven.

   

KKR & CO. (GUERNSEY) L.P.

 

VERKLARINGEN VAN ACTIVA EN PASSIVA (ONGECONTROLEERD)

(Bedragen in duizenden, met uitzondering van aandelen en bedragen per aandeel)

 

30 september

2009

31 december

2008

ACTIVA:
 
Beleggingen in belangen van commanditaire vennoten van KKR PEI Investments L.P., tegen marktwaarde $ 3.029.071 $ 2.622.970
 
 
Liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen middelen 470.263 2.095
Verschuldigd vanwege gelieerd bedrijf 164
Overige activa 338 171
 
Totale activa 3.499.836 2.625.236
 
PASSIVA:
Te betalen posten 19.914 4.927
Verschuldigd aan gelieerd bedrijf 1.640
 
Totaal aan passiva 19.914 6.567
 
VERPLICHTINGEN EN ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN
 
netto activa $ 3.479.922 $ 2.618.669
 
NETTO ACTIVA BESTAANDE UIT:
Kapitaalinbreng van partners, netto (gewone aandelen uitstaand 204.902.226) $ 4.834.517 $ 4.834.517
Uitkeerbaar verlies (1.354.595 ) (2.215.848 )
 
$ 3.479.922 $ 2.618.669
 
Netto vermogenswaarde per gewoon aandeel $ 16,98 $ 12,78
 
Marktprijs per gewoon aandeel $ 9,35 $ 3,50
 

KKR & CO. (GUERNSEY) L.P.

 

VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
Kwartaal eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 2009   30 september 2008 30 september 2009   30 september 2008
Netto inkomsten (verlies) uit investeringen toegewezen uit het KPE Investment Partnership:
Inkomsten uit beleggingen $ 24.267 $ 9.814 $ 37.229 $ 40.535
Uitgaven 19.662 23.646 56.739 91.230
4.605 (13.832 ) (19.510 ) (50.695 )
 
Inkomsten uit beleggingen—rentebate 5 27 16 87
 
Uitgaven—Algemene en administratieve uitgaven 15.978 13.430 19.012 16.173
 
Netto beleggingsverlies (11.368 ) (27.235 ) (38.506 ) (66.781 )
 
Gerealiseerde en ongerealiseerde winst (verlies) op beleggingen en deviezen toegewezen van het KPE Beleggingspartnerverband:
Netto gerealiseerde winst (verlies) 5.290 (19.683 ) (78.401 ) (58.204 )
Netto verandering in ongerealiseerde waardevermeerdering (afschrijving) 481.912 (648.964 ) 978.160 (999.501 )
 
Netto winst (verlies) op beleggingen en deviezentransacties 487.202 (668.647 ) 899.759 (1.057.705 )
 
 
Netto stijging (daling) in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten $ 475.834 $ (695.882 ) $ 861.253 $ (1.124.486 )
 

KKR & CO. (GUERNSEY) L.P.

 

VERKLARINGEN VAN WIJZIGINGEN IN NETTO VERMOGENSWAARDE (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden, met uitzondering van gewone aandelen)

 
NETTO ACTIVA—31 DECEMBER 2007 $ 4.982.373
 
NETTO DALING IN NETTO VERMOGENSWAARDE UIT ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2008:
Netto beleggingsverlies (86.174 )
Netto verlies op beleggingen en deviezentransacties. (2.281.937 )
 
Netto daling in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten (2.368.111 )
 
Kapitaalinbreng van de partners (uitgegeven 352.225 gewone aandelen) 4.407
 
NETTO ACTIVA—31 DECEMBER 2008 2.618.669
 
NETTO STIJGING VAN NETTO ACTIVA VAN ACTIVITEITEN per 30 september 2009:
Netto beleggingsverlies (38.506 )
Netto winst op beleggingen en deviezentransacties 899.759
 
Netto stijging van netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten 861.253
 
Netto activa—30 september 2009 $ 3.479.922
 

KKR & CO. (GUERNSEY) L.P.

 

VERKLARINGEN VAN KASSTROMEN (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
Negen maanden eindigend op
30 september 2009   30 september 2008
KASSTROMEN UIT ACTIVITEITEN:
Netto stijging (daling) in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten $ 861.253 $ (1.124.486 )
Aanpassingen om de netto stijging (daling) in de netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten naar liquide middelen en andere kasmiddelen voorzien door (gebruikt in) exploitatieactiviteiten in overeenstemming te brengen:
Netto beleggingsverlies toegewezen van KKR PEI Investments L.P. 19.510 50.695
Netto verlies (winst) op beleggingen en deviezentransacties toegewezen van KKR PEI Investments, L.P. (899.759 ) 1.057.705
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten 79 37
Wijzigingen in bedrijfsmiddelen en passiva:
Uitkering ontvangen van KKR PEI Investments L.P. 474.148 9.979
Stijging vanwege gelieerd bedrijf (164 )
Stijging van overige activa (167 ) (138 )
Stijging van transitorische passiva 14.908 5.909
Daling vanwege gelieerd bedrijf (1.640 ) (930 )
 
Netto kasstromen afkomstig van (gebruikt in) ingeschakeld activiteiten 468.168 (1.229 )
 
KASSTROMEN VANWEGE FINANCIERINGSACTIVITEITEN:
Kapitaalinbreng van partners 4.407
 
NETTO STIJGING VAN LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN 468.168 3.178
 
LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN—Begin van de periode 2.095 452
 
LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN—Eind periode $ 470.263 $ 3.630
   

KKR PEI INVESTMENTS L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVA EN PASSIVA (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
30 september 2009 31 december 2008
 
ACTIVA:
Beleggingen, tegen marktwaarde:
Kansrijke beleggingen—Klasse A (resp ten bedrage van USD 0 en USD 84,852) $ $ 41.181
Medebeleggingen in portefeuillebedrijven van particuliere beleggingsfondsen—Klasse B (resp. ten bedrage van USD 2.423.281 en USD663.611) 1.629.088 1.414.743
Afgesloten aandelenbeleggingen—Klasse B (resp. ten bedrage van USD 992.582 en USD582) 796.458 649.155
Particuliere beleggingsfondsen—Klasse C (resp. ten bedrage van USD 1.792.712 en USD683.609) 1.567.542 1.184.958
Niet-particulier aandelenfonds—Klasse D (resp. ten bedrage van USD 144.128 en USD 148) 114.875 62.583
4.107.963 3.352.620
 
 
Liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen middelen 289.366 623.316
Liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen beheerd door een niet-particulier aandelenfonds 2 88
Beperkt contant geld 8.514 18.011
Ongerealiseerde winst op een deviezencontract 3.000
Overige activa 3.979 7.689
Totaal activa 4.409.824 4.004.724
 
PASSIVA:
Te betalen posten 44.060 37.691
Vanwege gelieerde ondernemingen 4.539 2.864
Effecten verkocht, nog niet aangeschaft (opbrengsten van resp. USD 0 en USD 1.785) 1.916
Ongerealiseerd verlies op deviezencontracten en een renteswap 26.628 32.331
Overige passiva 117
Doorlopende kredietovereenkomst 948.997 951.214
Langetermijnschuld 350.000 350.000
Totaal aan passiva 1.374.224 1.376.133
 
VERPLICHTINGEN EN ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN
 
NETTO ACTIVA $ 3.035.600 $ 2.628.591
 
NETTO ACTIVA BESTAANDE UIT:
Kapitaalinbreng van partners $ 4.836.568 $ 4.836.568
Uitkeerbaar verlies (1.800.968 ) (2.207.977 )
 
$ 3.035.600 $ 2.628.591
   

KKR PEI Investments L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERD SCHEMA VAN BELEGGINGEN (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden, met uitzondering van percentages)

 
30 september 2009
Belegging Klasse Kosten  

Marktwaarde

  Marktwaarde als

percentage

van netto activa

 
BELEGGINGEN PER TYPE:      
Kansrijke beleggingen A $ $ %
 
Medebeleggingen in portefeuillebedrijven van particuliere beleggingsfondsen: B
Dollar General Corporation 214.686 407.904 13,4
HCA Inc. 201.444 342.454 11,3
Alliance Boots GmbH. 301.352 239.694 7,9
The Nielsen Company B.V. 156.839 156.839 5,2
Biomet, Inc. 151.443 136.299 4,5
Energy Future Holdings Corp. 200.000 100.000 3,3
First Data Corporation 135.258 81.155 2,7
U.S. Foodservice, Inc. 100.000 80.000 2,6
PagesJaunes Groupe S.A. 235.201 38.487 1,3
NXP B.V. 250.000 25.000 0,8
KION Group GmbH. 112.824 12.551 0,4
ProSiebenSat.1 Media AG 226.913 8.705 0,3
Capmark Financial Group Inc. 137.321
2.423.281 1.629.088 53,7
Afgesloten aandelenbeleggingen: B
Sun Microsystems Inc. converteerbare obligaties met voorrang. 701.164 647.500 21,3
Orient Corporation converteerbare preferente aandelen 169.706 148.958 4,9
Aero Technical Support & Services S.à r.l. (Aveos) 121.712
992.582 796.458 26,2
Particuliere beleggingsfondsen: C
KKR 2006 Fund L.P. 1.164.592 1.038.564 34,2
KKR European Fund, Limited Partnership 199.360 184.287 6,0
KKR Millennium Fund L.P. 203.217 166.389 5,5
KKR Asian Fund L.P. 116.530 114.303 3,8
KKR European Fund II, Limited Partnership 96.672 55.103 1,8
KKR European Fund III, Limited Partnership 12.341 8.896 0,3
1.792.712 1.567.542 51,6
 
Niet-particuliere beleggingsfondsen -

Beleggingen door KKR Strategic Capital Institutional Fund Ltd.

D 144.128 114.875 3,8
$ 5.352.703 $ 4.107.963 135,3 %
Vervolg op de volgende bladzijde.
 

KKR PEI Investments L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERD SCHEMA VAN BELEGGINGEN (ONGECONTROLEERD), VERVOLG

(bedragen in duizenden, met uitzondering van percentages)

 
30 september 2009
Belegging Kosten  

Marktwaarde

  Marktwaarde als

percentage

van netto activa

 
BELEGGINGEN PER GEBIED:
Noord-Amerika $ 3.311.382 $ 3.022.529 99,6 %
Europa 1.661.733 716.838 23,6
regio Azië/Pacific 379.588 368.596 12,1
$ 5.352.703 $ 4.107.963 135,3 %
 
BELEGGINGEN PER BEDRIJFSTAK:
Gezondheidszorg $ 979.267 $ 1.039.936 34,3 %
Technologie 1.182.289 894.979 29,5
Detailhandel 594.495 770.234 25,4
Financiële diensten 845.829 492.607 16,2
Media/Telecom 770.914 317.301 10,4
Energie 397.558 226.523 7,4
Industrie 438.176 196.164 6,5
Consumentenproducten 125.004 125.248 4,1
Chemie 19.171 44.971 1,5
$ 5.352.703 $ 4.107.963 135,3 %
     

KKR PEI INVESTMENTS L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
Kwartaal eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 2009 30 september 2008 30 september 2009   September 30, 2008
 
Inkomsten uit investeringen:
Rentebate $ 5.152

 

$

9.636 $ 12.945 $ 31.663
Dividendinkomen, netto na inhouding belastingen van resp. $7.510, $85, $7.510 en $334 19.165 199 24.362 8.955
Totaal inkomsten uit beleggingen 24.317 9.835 37.307 40.618
 
Uitgaven:
Beheersvergoeding 10.603 11.560 28.244 38.298
Rentelasten 7.815 11.351 25.840 48.775
Dividendkosten 194 1.090
Algemene en administratieve uitgaven 1.262 567 2.713 3.178
Totaal uitgaven 19.680 23.672 56.797 91.341
 
Netto inkomsten uit investeringen (verlies) 4.637 (13.837 ) (19.490 ) (50.723 )
 
Gerealiseerde en ongerealiseerde winst (verlies) op beleggingen en deviezen:
Netto gerealiseerde winst (verlies), netto na bronbelasting (vergoeding) van resp. $0, $0, $0 en$(37) 5.301 (19.722 ) (78.565 ) (58.324 )
Netto verandering in ongerealiseerde waardevermeerdering (afschrijving) 482.914 (650.315 ) 980.194 (1.001.580 )
 
Netto winst (verlies) op beleggingen en deviezentransacties 488.215 (670.037 ) 901.629 (1.059.904 )
 
Netto stijging (daling) in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten $ 492.852 $ (683.874 ) $ 882.139 $ (1.110.627 )
     

KKR PEI INVESTMENTS L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN WIJZIGINGEN IN NETTO VERMOGENSWAARDE (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
Algemene

partner

Beperkte

partner

Totaal
 
NETTO ACTIVA—31 DECEMBER 2007 $ 10.445

 

$

4.984.533

 

$

4.994.978
 
DALING IN NETTO VERMOGENSWAARDE VAN ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2008:
Netto beleggingsverlies (47 ) (64.657 ) (64.704 )
Netto gerealiseerd verlies op beleggingen en deviezentransacties (217 ) (104.356 ) (104.573 )
Netto verandering in ongerealiseerde afschrijving op beleggingen en deviezentransacties (4.529 ) (2.177.581 ) (2.182.110 )
Netto daling in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten (4.793 ) (2.346.594 ) (2.351.387 )
 
Marktwaarde van uitkeringen (31 ) (14.969 ) (15.000 )
DALING IN NETTO VERMOGENSWAARDE (4.824 ) (2.361.563 ) (2.366.387 )
 
NETTO ACTIVA—31 DECEMBER 2008 5.621 2.622.970 2.628.591
 
STIJGING VAN NETTO ACTIVA VAN ACTIVITEITEN EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2009:
Netto inkomsten (verlies) uit investeringen 20 (19.510 ) (19.490 )
Netto gerealiseerd verlies op beleggingen en deviezentransacties (164 ) (78.401 ) (78.565 )
Netto verandering in ongerealiseerde waardevermeerdering op beleggingen en deviezentransacties 2.034 978.160 980.194
Netto stijging van netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten 1.890 880.249 882.139
 
Marktwaarde van uitkeringen. (982 ) (474.148 ) (475.130 )
INCREASE IN NET ASSETS 908 406.101 407.009
 
NETTO ACTIVA—30 SEPTEMBER 2009 $ 6.529

 

$

3.029.071

 

$

3.035.600
 

KKR PEI INVESTMENTS L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN KASSTROMEN (ONGECONTROLEERD)

(bedragen in duizenden)

 
Negen maanden eindigend op
30 september 2009   30 september 2008
KASSTROMEN UIT ACTIVITEITEN:
Netto stijging (daling) in netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten $ 882.139 $ (1.110.627 )
Aanpassingen om de netto stijging (daling) in de netto vermogenswaarde als gevolg van activiteiten naar liquide middelen en andere kasmiddelen als gevolg van exploitatieactiviteiten in overeenstemming te brengen:
Afschrijving van uitgestelde financieringskosten 826 652
Netto gerealiseerd verlies op beleggingen 78.565 58.324
Netto verandering in ongerealiseerde afschrijving (waardevermeerdering) op beleggingen (977.490 ) 1.022.351
Stijging van netto ongerealiseerd verlies op deviezencontracten en een renteswap (2.704 ) (20.771 )
Wijzigingen in bedrijfsmiddelen en passiva:
Aankoop kansrijke beleggingen (78.567 )
Aankoop effecten om baisseverkopen te vereffenen (35.823 ) (214.458 )
Vereffening van termijncontracten (3.856 )
Aankoop van opties (5.884 )
Aankoop van beleggingen door particuliere beleggingsfondsen (112.642 ) (208.969 )
Aankoop van beleggingen door een niet-particulier aandelenfonds (50.295 ) (14.249 )
Opbrengsten van de verkoop van kansrijke beleggingen 47.519 357.417
Opbrengsten van effecten verkocht, nog niet aangeschaft 32.686 240.856
Opbrengsten van geschreven opties 2.529
Opbrengsten van het beëindigen van een transactie onder een deviezentermijncontract 6.078
Opbrengsten van de verkoop van belangen in medebeleggingen 200.399
Opbrengsten van de verkoop van beleggingen door particuliere beleggingsfondsen 8.486 321.787
Opbrengsten van de verkoop van beleggingen door een niet-particulier aandelenfonds 44.805 2.400
Daling in liquide middelen en aan kasmiddelen gelijk te stellen beheerd door een niet-particulier aandelenfonds 86 40
Daling in beperkt contant geld 9.497 21.154
Daling in overige activa 3.814 1.118
Stijging van transitorische passiva 6.370 21.168
Stijging (daling) vanwege gelieerde ondernemingen 1.675 (6.849 )
Daling in overige passiva (117 ) (11 )
Netto liquide middelen als gevolg van exploitatieactiviteiten 140.018 389.411
 

KKR PEI INVESTMENTS L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

 

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN KASSTROMEN (ONGECONTROLEERD), VERVOLG

(bedragen in duizenden)

 
Negen maanden eindigend op

30 september

2009

 

30 september

2008

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN:
Betalingen op leningen onder de doorlopende kredietovereenkomst (253.488 ) (492.157 )
Leningen onder de doorlopende kredietovereenkomst 245.000
Uitgestelde financieringskosten gerelateerd aan de doorlopende kredietovereenkomst (930 )
Uitkeringen aan partners (475.130 ) (10.000 )
Netto liquide middelen stroomt gebruikt in financieringsactiviteiten (484.548 ) (502.157 )
 
Effect van veranderingen in de wisselkoers op contant geld 10.580
 
NETTO DALING IN LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN (333.950 ) (112.746 )
 
LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN—Begin van de periode 623.316 255.415
   
LIQUIDE MIDDELEN EN AAN KASMIDDELEN GELIJK TE STELLEN MIDDELEN—Eind periode $ 289.366 $ 142.669
 
AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE KASSTROOM:
Betaalde rente $ 18.731 $ 40.127
 
AANVULLENDE ACTIVITEITEN IN NATURA:
Stijging (daling) in de doorlopende kredietovereenkomst - deviezen aanpassingen $ 11.081 $ (6.764 )

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
Voor beleggers:
Jonathan Levin
Tel: +1 (877) 610-4910 (U.S.) / +1 (212) 230-9410
investor-relations@kkr.com
of
Voor de media
Peter McKillop of Kristi Huller
Tel:+ 1 (212) 750-8300

media@kkr.com

Ticker_symbol AEX:KKR
ISIN GB00B13BNQ35

Deel: ' Resultaten derde kwartaal 2009 KKR & Co. (Guernsey) L.P. '


Lees ook