Actueel

Resultaten enquête onder bezoekers Rechtspraak.nl
Bron: Projectbureau Bistro Utrecht

Datum actualiteit: 2-08-2002

Recent is een onderzoek gehouden onder de bezoekers van Rechtspraak.nl.
Doel van het onderzoek was om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

· wie zijn de bezoekers van Rechtspraak.nl?
· wat is het oordeel van de bezoekers over gebruikersgemak, informatieaanbod en vormgeving?

· hoe is Rechtspraak.nl te verbeteren zodat de site in de toekomst beter aansluit bij de behoeften van de bezoekers? Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Netpanel. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport `Uitspraken over Rechtspraak.nl'.
Zo'n 900 bezoekers hebben de enquête ingevuld, waaronder ook abonnees van de nieuwsbrief `uitgesproken actueel'. Daarnaast zijn er ook nog 20 diepte-interviews afgenomen.
De conclusies uit het onderzoek zijn:

· De bezoekers van Rechtspraak.nl zijn in de meerderheid professionals. Ze zijn werkzaam in een juridische functie bij overheid, bedrijfsleven of juridische organisatie.
· Het informatieaanbod op Rechtspraak.nl wordt goed beoordeeld. De huidige bezoekers zijn vooral enthousiast over het aanbod van uitspraken.

· De site is gemakkelijk te gebruiken. Sommige informatie, waaronder algemene informatie en informatie over de site, is echter minder makkelijk toegankelijk. Het zoeken in de databank met uitspraken is ook voor verbetering vatbaar.

· De vormgeving van de site wordt verschillend beoordeeld. Men is positief over de overzichtelijkheid. Er zijn voor en tegenstanders van de stijl, het kleurgebruik en de uitstraling van de site.

Het rapport heeft meerdere aanbevelingen gedaan om tot een verbetering van de site te komen. Om deze aanbevelingen uit te voeren is een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtspraak, vertegenwoordigers van enkele gerechten en Bistro (het bureau dat verantwoordelijk is voor Rechtspraak.nl). Deze werkgroep komt op korte termijn met een plan van aanpak om de aanbevelingen om te zetten in concrete voorstellen. Zodra er duidelijkheid is over mogelijke veranderingen op Rechtspraak.nl zal Bistro dit op deze site bekend maken.

U kunt het hele rapport inzien via de volgende link: www.rechtspraak.nl/over_deze_site/Rapport_Rechtspraak_2.0.pdf ;

Zoekwoorden:

Deel: ' Resultaten enquête onder bezoekers Rechtspraak.nl '
Lees ook