Ministerie van Economische Zaken België

Resultaten van de Enquête naar de structuur van de ondernemingen

Referentiejaar 1996

Het NIS voert een onderzoek uit bij een representatief staal van de Belgische ondernemingen. De steekproef dekt diverse economische sectoren: winning van delfstoffen, industrie, bouwnijverheid, handel en diensten.

Onderstaande tabel geeft voor de grote economische sectoren enkele indicatoren:

Sector Omzet (mrd BEF) Toegevoegde waarde tegen factorkosten (mrd BEF) Tewerkstelling (a) Personeelskosten / toegevoegde waarde (%) Toegevoegde waarde / persoon (BEF)
Industrie 5.779 1.506 676.742 65,9% 2.232.712
Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 828 226 28.200 35,8% 8.014.687
Bouwnijverheid 876 286 229.646 72,0% 1.244.460
Handel 7.689 818 569.214 56,3% 1.437.898
Diensten 2.707 1.185 725.222 65,3% 1.633.354
(a) De totale tewerkstelling van de onderneming (werknemers en zelfstandigen die in de onderneming werken), zonder de vrijwillige werknemers.

Het onderzoek levert informatie over bedrijfseconomische parameters en ratio's. Voor de industrie en de bouwnijverheid worden ook gegevens over onderzoek en ontwikkeling en energiegebruik gepubliceerd. Onderzoek en ontwikkeling gebeurt vooral in de chemische nijverheid en in de vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten. In beide sectoren zijn meer dan 4600 mensen betrokken bij O&O. De verhouding van O&O ten opzichte van de toegevoegde waarde tegen factorkosten is het hoogst in de sector vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur: 44,4%. Ook bij de vervaardiging van sportartikelen (34,7%) en in de farmaceutische nijverheid (25,4%) worden hoge cijfers genoteerd.

Sector Uitgaven voor O&O (mln BEF) Aantal werknemers actief in O&O Uitgaven O&O / toegevoegde waarde tegen factorkosten (%) Aantal werknemers actief in O&O / totaal aantal werknemers (%) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 2.234 1.401 2,36% 3,26%
Vervaardiging van transportmiddelen 1.556 799 1,12% 1,28% Rubber- en kunststofnijverheid 1.131 452 1,79% 1,65% Chemische nijverheid 21.705 4.659 8,11% 7,09%
Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten 14.727 4.635 11,64% 8,44%

Onderstaande tabel geeft voor een aantal secties en subsecties enkele indicatoren:

Sector Omzet (mrd BEF) Toegevoegde waarde tegen factorkosten (mrd BEF) Tewerkstelling (a) Personeelskosten / toegevoegde waarde (%) Toegevoegde waarde / persoon (BEF)
Industrie 5.779 1.506 676.742 65,9% 2.232.712
Voedings- en genotmiddelen 1.025 195 102.375 60,1% 1.906.963 Textiel en kleding 327 89 60.209 66,6% 1.477.171 Transportmiddelen 647 138 62.314 75,9% 2.220.065 Machines, apparaten en werktuigen 303 95 42.933 71,4% 2.205.399 Rubber en kunststoffen 220 63 27.414 65,9% 2.305.680 Ijzer en staal 196 58 22.405 72,4% 2.596.873
Chemische producten 885 268 65.709 54,2% 4.072.612 Elektrische en elektronische apparaten en instrumenten 343 126 54.927 73,4% 2.302.976
Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 828 226 28.200 35,8% 8.014.687
Bouwnijverheid 876 286 229.646 72,0% 1.244.460
Handel 7.689 818 569.214 56,3% 1.437.898
Verkoop en onderhoud van auto's en rijwielen 1.315 107 77.070 62,1%
1.384.377
Groothandel en handelsbemiddeling 4.659 441 216.439 54,3% 2.037.774 Kleinhandel en herstelling van consumentenartikelen 1.715 271 275.705 57,6% 981.934
Diensten 2.707 1.185 725.222 65,3% 1.633.354
Horeca 252 96 139.550 60,0% 685.545
Vervoer, opslag en communicatie 1.189 556 254.375 71,2% 2.184.833 Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 1.266 533 331.297 60,0% 1.609.157
(a) De factorkosten zijn gelijk aan de waarde tegen marktprijzen, vermeerderd met de subsidies en verminderd met de indirecte belastingen.
(b) De totale tewerkstelling van de onderneming (werknemers en zelfstandigen die in de onderneming werken), zonder de vrijwillige werknemers.
Bron: NIS, Enquête naar de structuur van de ondernemingen (1996).

Technische fiche

* Frequentie van de enquête: jaarlijks.

* De steekproefeenheid is de onderneming als juridische eenheid.
* De steekproefverhoudingen schommelen tussen 1/1 en 1/100 naargelang de combinatie van omzet en tewerkstelling.
* Steekproefgrootte: ongeveer 37.000 ondernemingen.
* Deze enquête bestrijkt de NACE-secties C, D, E, F, G, H, I en K.

Wordt vervolgd

* Voorlopige cijfers over de referentieperiode 1997 zullen beschikbaar zijn tegen half september 1999.
* Structuurgegevens over de investeringen in 1996 zullen gereed zijn tegen eind oktober 1999.

* Dit onderzoek is ook een nuttige bron van informatie over leefmilieu en energie.

De brochure Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen - 1996 is verkrijgbaar in onze informatie- en documentatiecentra. Ze geeft gedetailleerde resultaten per economische sector en voor de relevante economische variabelen (zoals omzet, productiewaarde, toegevoegde waarde, bruto-exploitatieoverschot, enz.). In de brochure vindt u toelichtingen over definities en methoden.
Alle gedetailleerde tabellen zijn te verkrijgen via e-mail en beschikbaar op papier en diskette.
Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de telefoonnummers +32 2/548.62.37 of +32 2/548.65.44 en op het faxnummer +32 2/548.64.78.

Laatst gewijzigd op: 26-07-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Resultaten enquête structuur Belgische ondernemingen '
Lees ook