Ministerie van Economische Zaken België

Persberichten - niet-sectoriële statistieken

Zie ook: Actueel > Faillissementstatistieken.

Resultaten van de Enquête naar de structuur van de ondernemingen - referentiejaar 1996 (22 juli 1999) Onderzoek en ontwikkeling gebeurt vooral in de chemische nijverheid en in de vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten. In beide sectoren zijn meer dan 4.600 mensen betrokken bij O&O.

De resultaten van de Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen (referentiejaar 1995) zijn nu beschikbaar voor het publiek (17 september 1998)
Deze algemene enquête komt in de plaats van de vroegere jaarlijkse productie- en investeringsstatistieken. Deze vervanging gaat tevens gepaard met een uitbreiding van het waarnemingsveld tot de handel en de diensten. De enquête heeft tot doel gegevens te verzamelen over de activiteit, de tewerkstelling, de ontvangsten en de uitgaven van de in België gevestigde ondernemingen.

Laatst gewijzigd op: 30-07-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Resultaten Enquête structuur Belgische ondernemingen '
Lees ook