Gemeente Nieuwegein

Resultaten omvangrijk gemeentelijk onderzoek bekend Eenderde deel van de Nieuwegeinse bevolking van 18 tot 80 jaar is op de hoogte van het bestaan van wijknetwerken in Nieuwegein. De wijknetwerken zijn overlegorganen tussen bewoners, gemeente, Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) en de politie. Via de wijknetwerken kunnen bewoners problemen bij hen in de wijk aankaarten en initiatieven in de wijk starten. Zes procent van de bewoners van Nieuwegein heeft wel eens een bijeenkomst van het wijknetwerk bezocht. De buurtwerker van de SWN is voorzitter van het wijknetwerk en is te bereiken via het buurthuis in de wijk.

De bekendheid van de wijknetwerken is één van de vele onderwerpen die de gemeente heeft laten onderzoeken in het tweejaarlijkse Omnibusonderzoek. Dit is één van de manieren waarop de gemeente onderzoekt wat er leeft onder de bewoners van Nieuwegein. Daar kan het beleid vervolgens op worden afgestemd. Het Omnibusonderzoek werd begin dit jaar voor de vijfde keer gehouden. In totaal kregen 2.500 inwoners van 18 tot 80 jaar een vragenlijst toegestuurd. Uiteindelijk hebben
1.388 personen de enquête teruggezonden. Dat is een respons van 56 procent, hetgeen hoog genoemd mag worden. Deze groep vormt een goede afspiegeling van de totale Nieuwegeinse populatie van 18 tot 80 jaar.

De Nieuwegeinse bevolking is naar haar opvattingen en ervaringen gevraagd over de huidige en de gewenste woonsituatie, contacten met de gemeente Nieuwegein, de gemeentelijke communicatie, de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur, plannen voor de binnenstad, afvalinzameling, het milieu, vrijwilligerswerk, wijkgericht samenwerken en werk en tijdsbesteding.

Onderzoek leidt tot beleid
De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met de resultaten van de Omnibusonderzoek. De uitkomsten worden vertaald naar gemeentelijk beleid. Naar verwachting zal hierover in oktober een voorstel aan het college van B en W worden voorgelegd.

Belangstellenden kunnen de resultaten van het Omnibusonderzoek op korte termijn inzien in de Stadswinkel van het gemeentehuis (Martinbaan 2). Daar kan men ook een samenvatting van het rapport ophalen.Invoerdatum 23-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Zoekwoorden:

Deel: ' Resultaten gemeentelijk onderzoek Nieuwegein bekend '
Lees ook