Belgacom

23 augustus 2001

Resultaten van de Groep Belgacom (niet-geauditeerd) voor het eerste semester van 2001

Ondanks de gevoelige tariefverlagingen die in oktober 2000 werden doorgevoerd, en ondanks de sombere economische toestand op de verschillende markten, is de Groep Belgacom erin geslaagd behoorlijke resultaten te boeken.

De omzet van de Groep Belgacom voor het eerste semester van 2001 bedraagt 106,8 miljard BEF (2,647 miljard EUR), een stijging met 5,2% t.o.v. 101,4 miljard BEF (2,515 miljard EUR) in 2000. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan de gestage groei van de activiteiten inzake mobilofonie, internettoegang, datatransport en globale operaties op het vlak van `carrier/wholesale' (interconnectie, transit, enz.). Eind juni 2001 telde het Proximusnetwerk 3.843.000 klanten, wat neerkomt op een stijging van meer dan 50 % in een jaar tijd. Van zijn kant telt Ben (Nederland)
1.030.000 klanten aan het eind van dit eerste semester van 2001, een vooruitgang met 133%.

Opvallend is ook het succes van de ADSL technologie (Asymmetric Digital Subscriber Line) die permanente en uiterst snelle toegang geeft tot het internet: eind juni 2001 waren 92.000 klanten aangesloten op de dienst, terwijl eind juni 2000 het aantal ADSL-gebruikers nog 7.500 bedroeg. Half juli 2001 bedroeg het totaal reeds meer dan 100.000.

De inkomsten uit vaste nationale telefonie zijn lichtjes achteruitgegaan als gevolg van de tariefdalingen in oktober 2000. Door deze dalingen en de aanhoudende verbetering van de dienstkwaliteit heeft Belgacom haar marktleiderspositie op het gebied van spraak- en datacommunicatie bevestigd, zowel bij de residentiële klanten als bij de ondernemingen.

De geconsolideerde EBITDA (bedrijfswinst vóór afschrijvingen) blijft stabiel en gaat van 39,4 miljard BEF (976,4 miljoen EUR) in juni 2000 naar 39,2 miljard BEF (970,5 miljoen EUR) in 2001. Dit is vooral een gevolg van de eerder vernoemde prijsdalingen en van de toenemende druk op de marges in de "Carrier Business".

Het operationele resultaat (EBIT) van de Groep Belgacom daalt van 19,8 miljard BEF (490,4 miljoen EUR) naar 18,2 miljard BEF (452,3 miljoen EUR) door omvangrijkere afschrijvingen ingevolge de groei van de mobiele activiteiten in België.

De geconsolideerde nettowinst van Belgacom (aandeel van de Groep) bedraagt 7,4 miljard BEF (183 miljoen EUR), goed voor 6,9 % van de omzet. Aan het eind van het eerste semester van 2000 bedroeg de nettowinst 8,5 miljard BEF (210 miljoen EUR).

De investeringen bedroegen 18,5 miljard BEF (459 miljoen EUR) gedurende de eerste zes maanden van 2001, d.w.z. een stijging met 4 miljard BEF (99 miljoen EUR) t.o.v. dezelfde periode in 2000.

Aan het eind van het eerste semester van 2001 is de nettoschuld van de Groep gestegen tot 28,7 miljard BEF (711 miljoen EUR), tegenover 25,8 miljard BEF (640 miljoen EUR) in december 2000. De financiële situatie van Belgacom blijft evenwel volstrekt gezond, en wordt verder gekenmerkt door een van de laagste schuldenposities in de wereld van de telecomoperatoren.

Op 30 juni 2001 stelde de Groep Belgacom 22.493 voltijds equivalenten te werk, in vergelijking met 22.238 op 30 juni 2000.

Deel: ' Resultaten Groep Belgacom eerste semester 2001 '
Lees ook