Provincie Groningen


Groningen, 4 januari 1999 Persbericht nr. 265

Voorlopige resultaten onderzoek bodemverontreiniging Midwolda bekend

De voorlopige resultaten van het onderzoek naar bodemverontreiniging op het terrein van een voormalig tankstation aan de Hoofdweg 246 te Midwolda (gemeente Scheemda) zijn bekend. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verontreiniging zich hoofdzakelijk op het perceel aan de Hoofdweg 246 bevindt. De benzine heeft zich vooral in de richting van de Hoofdweg verplaatst en bevindt zich daardoor ook onder de stoep en het wegdek. Aan de overkant van de weg is geen verontreiniging waargenomen. Op het aangrenzende terrein van de voormalige kerk is een bodemmonster onderzocht, dit was schoon.

Aanleiding tot het onderzoek waren diverse klachten die in april dit jaar binnen kwamen bij de gemeente Scheemda over een benzinegeur in de woning. Uit een in juni door de gemeente uitgevoerd onderzoek bleek dat er benzinedamp in de riolering aanwezig was. Verder onderzoek wees uit dat er onder de Hoofdweg een sterke verontreiniging met benzine in de bodem zit, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een voormalig tankstation. De benzine was vermoedelijk als gevolg van een lekkage van de ondergrondse tankinstallatie in de riolering terechtgekomen. Omdat het tankstation verdacht was, heeft de provincie Groningen, in overleg met de gemeente, de eigenaar van het terrein gevraagd een bodemonderzoek uit te laten voeren, waarvan de eerste resultaten nu bekend zijn.

Begin volgend jaar zal aanvullend onderzoek moeten worden verricht om te bekijken of de benzineverontreiniging zich via het zandpakket onder de weg nog verder heeft verspreid. Het bodemonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een saneringsplan voor de verwijdering van de benzineverontreiniging. Dit saneringsplan moet dan eerst door de provincie worden goedgekeurd. Eerst moeten volgens de wet de ondergrondse tanks en leidingen worden verwijderd. De bewoners van het gebied zijn middels een brief op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek en de nog uit te voeren werkzaamheden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel. nr. 050 3164075.

Deel: ' Resultaten onderzoek verontreiniging tankstation Midwolda '
Lees ook