Scala Business Solutions maakt
definitieve resultaten over 1999 bekend

Resultaten over 4e kwartaal 1999 ook gepubliceerd

Amsterdam, 6 maart 2000 - Scala Business Solutions N.V. (AEX: SCA), een leidende aanbieder van e-business management solutions, maakt vandaag de door accountants gecontroleerde resultaten over het per 31 december 1999 afgesloten boekjaar bekend. De omzet bedroeg USD 98,1 miljoen, een stijging van 10 procent ten opzichte van de omzet van USD 89,3 miljoen over 1998.

De omzet uit licenties en onderhoud bedroeg over het gehele jaar 1999 USD 50,6 miljoen, een stijging van 12,4 procent in vergelijking met de omzet aan licenties en onderhoud over 1998 van USD 45,0 miljoen. De omzet uit consultancy over 1999 steeg tot USD 43,5 miljoen, 12,9 procent hoger ten opzichte van de omzet over 1998 van USD 38,5 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill kwam over de 12 maanden van 1999 uit op een verlies van USD 12,6 miljoen, een verbetering ten opzichte van het verlies van USD 12,9 miljoen over dezelfde periode 1998. Per gewoon aandeel kwam het nettoverlies uit op USD 1,57, vergeleken met een nettoverlies per gewoon aandeel van USD 1,59 over 1998.

Europa, Scala's snelst groeiende afzetmarkt in 1999, droeg voor 81 procent bij aan de wereldwijd behaalde omzet, een stijging van 19 procent ten opzichte van 1998; de Verenigde Staten waren goed voor 11 procent van de omzet, vergeleken met 16 procent over 1998; Azië/Pacific droeg bij voor 8 procent, vergeleken met 9 procent over 1998.

Resultaten over 4e kwartaal 1999

Over het vierde kwartaal 1999 bedroeg de omzet USD 25,4 miljoen, een daling van 16 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 1998 toen de omzet USD 30,3 miljoen bedroeg. Dit resultaat weerspiegelt de algemene vertraging bij het kopen van software en diensten door ondernemingen wereldwijd in dit kwartaal, als gevolg van het naderende nieuwe millennium en spoort met de aangepaste verwachtingen zoals in oktober 1999 bekend gemaakt.

De omzet uit licenties en onderhoud bedroegen over het vierde kwartaal 1999 USD 14,8 miljoen. Hoewel dit neerkomt op een teruggang van 7 procent vergeleken met de omzet uit licenties en onderhoud van USD 15,9 miljoen over het vierde kwartaal 1998, betekent dit ook een stijging van 40 procent vergeleken met het derde kwartaal 1999 en is daarmee een indicatie van het herstel van deze omzet gedurende het vierde kwartaal 1999 vergeleken met het derde kwartaal 1999.

De omzet uit consultancy bedroeg in het vierde kwartaal 1999 USD 9,9 miljoen, een teruggang van 26 procent in vergelijking met de omzet van USD 13,4 miljoen over dezelfde periode van 1998. Evenals de omzet uit licenties en onderhoud, liet de omzet uit consultancy over het vierde kwartaal 1999 een stijging zien van 9 procent ten opzichte van het derde kwartaal 1999.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill kwam over het vierde kwartaal 1999 uit op een verlies van USD 6,9 miljoen, vergeleken met een verlies van USD 0,65 miljoen over het vierde kwartaal 1998. Het bedrijfsresultaat per gewoon aandeel bedroeg over het vierde kwartaal 1999 USD 0,37 negatief, vergeleken met een verlies per gewoon aandeel van USD 0,04 over het vierde kwartaal 1998. In het resultaat van het slotkwartaal 1999 is een voorziening voor reorganisatiekosten opgenomen van in totaal USD 2,6 miljoen.

Gang van zaken in 1999

Hoewel over het gehele jaar de financiële resultaten negatief waren, heeft de onderneming een omzetgroei gerealiseerd van 10 procent, terwijl de kosten van bedrijfsvoering met nog geen 9 procent zijn gestegen (vergeleken met 12 procent over 1998), waarin begrepen de getroffen reorganisatievoorziening.

Europa was Scala's grootste afzetgebied in het afgelopen jaar, met Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Polen als grootste markten. In termen van omzet gerekend, was Zweden de grootste markt.

Chris Houle, Chief Executive Officer van Scala, licht toe dat de resultaten over 1999 duiden op een aanhoudende vraag naar Scala's e-business management solutions, ook al werd de onderneming - en de gehele bedrijfstak
- in het jaar 1999, in het bijzonder gedurende het tweede halfjaar, geconfronteerd met een aanhoudend uitstel van koopbeslissingen wereldwijd door veel organisaties als gevolg van het naderende nieuwe millennium. "Zoals wij hebben aangegeven in onze voorlopige bekendmaking van februari jl., zijn wij tevreden met het feit dat de omzet over het vierde kwartaal en over het gehele jaar 1999 spoort met onze aangepaste verwachtingen. Het doet ons genoegen dat wij deze resultaten hebben bereikt in een periode van transformatie en snelle veranderingen", aldus Houle.
Door het gehele jaar heen was er een duidelijke acceptatie van klantenzijde voor de Scala.Solutions en Global Commerce Server e-commerce productlijnen, in het bijzonder in de Noordse regio en in de Verenigde Staten. De onderneming heeft ook belangrijke verbeteringen (zoals millennium-bestendigheid) op de markt gebracht van het softwarepakket Scala
5.1, haar marktleidende e-business management solutions (eBMS) product. Tevens is een op de locale behoeften in Japan aangepaste versie uitgebracht om tegemoet te komen aan sterke vraag in die markt.
In totaal zijn in 1999 ruim 2.400 nieuwe en upgrade licenties van Scala Global Series software (Scala 5.0 en 5.1) wereldwijd geleverd - een volumegroei van 10 procent vergeleken met 1998.

Goede uitgangspositie voor 2000

In het tweede halfjaar 1999 heeft de onderneming belangrijke veranderingen aangebracht in de organisatiestructuur, gericht op het verlagen van de kosten van de wereldwijde bedrijfsvoering en op een strategische transformatie met het doel een vooraanstaande positie te bereiken als eBMS vendor. "Begin 1999 konden de meesten van ons in onze bedrijfstak met vertrouwen verklaren dat wij onze markt kenden en wisten wie onze concurrenten waren", zo zegt Houle. "Maar het Internet verandert voortdurend alles. Wij zien nu snel nieuwe ondernemingen ontstaan die ons uitdagen in onze traditionele markten en die ons confronteren met concurrerende bedreigingen - en kansen."

Houle voegt daaraan toe dat de getroffen maatregelen in de tweede helft van vorig jaar Scala in staat stellen sneller te reageren op bedreigingen en op het benutten van kansen in de nieuwe markt van e-business. "Wij hebben ingrijpende veranderingen doorgevoerd in onze organisatie en operationele structuur zoals kostenverlagende maatregelen, het terugbrengen van het aantal medewerkers en het stroomlijnen van de operationele activiteiten", verklaart Houle. "Het overhevelen van de productontwikkeling voor de e-business activiteiten en de investeringen daarin naar de nieuwe iScala Internet business group, zoals in oktober 1999 aangekondigd, heeft ons de structuur gegeven van een meer mean-and-lean organisatie die volledig is gericht op de nieuwe e-business markt van 2000 en daarna."

De stappen die zijn gezet voor het stroomlijnen van de operationele activiteiten en het afsplitsen van de e-business investeringen in een aparte business group, zullen de winstgevendheid aantonen van de kernactiviteit - Scala Global Series - en tegelijkertijd een versnelling teweeg brengen van het beschikbaar komen van e-business producten voor de verkoopkanalen van onze kernactiviteit. "Het is feitelijk zo, dat wij reeds enige vruchten kunnen plukken van het door ons verrichte werk", aldus Houle. "Wij zijn goed voorbereid om vooruitgang te boeken in 2000."

Globalisering en e-business

"Groei van de vraag naar op internet gebaseerde zakelijke toepassingen is wereldwijd de drijfveer, omdat internet de drempels verlaagt voor de start van wereldwijde expansie. Het tempo van globalisering zal voortdurend versnellen als gevolg van internet en dat zal daarmee tevens de groei bepalen van de behoefte aan veel-omvattende global e-business management solutions om deze expansie te ondersteunen," zo verklaart Houle.

Scala besteedt meer dan 50% van haar softwareresearch- en ontwikkelingsresources aan e-business oplossingen, die gebaseerd zijn op industriestandaards als XML (extensible markup language), WAP (wireless application protocol), Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) and Microsoft's BizTalk framework. "Wij zijn vroeg gestart met de ontwikkeling van leidenden technologieën voor onze producten", zegt Houle. Hij voegt eraan toe dat Scala zich volledig richt op het inzetten van haar technologie als middel om haar concurrentiepositie te versterken.

Houle: "Onze klanten vertellen ons voortdurend dat zij behoefte hebben aan geïntegreerde e-business solutions die werkelijk zakelijke waarde toevoegen op lange termijn. De maatregelen die wij hebben getroffen in 1999 en de thans in uitvoering zijnde plannen, zullen bijdragen aan het versterken van onze kennis en technologie en zijn gericht op het sneller op de markt brengen van hoogwaardige eBMS producten en diensten. Daardoor zijn wij in staat onze prioriteiten te realiseren:

· volledig te voldoen aan de toenemende verwachtingen van onze klanten;
· creëren van duurzame aandeelhouderswaarde."

Markante feiten in 1999


· Acquisitie van de partners in Finland, Estland, Letland en Litouwen, passend in de strategie van de onderneming gericht op het verder versterken van de positie in de Noordse regio door een homogene organisatie.
· Introductie van Scala.Solutions, ondersteuning van business-to-business en business-to-consumer e-commerce.

· Winnen van GartnerGroup award in New York met Scala.Solutions als beste e-commerce toepassing.

· Aanzienlijke groei van vraag naar Microsoft SQL 7.0 en Global Commerce Server voor wereldwijd toepassen van e-commerce.

· Introductie van ondersteuning Microsoft BizTalk framework.
· Opzet van iScala Internet business group, gericht op WAP (wireless application protocol), technologie, e-business sell-side toepassingen en daaraan gerelateerde diensten.

· Scala's nieuwe WAP mobiele telefoon toepassingen gedemonstreerd samen met Nokia Corporation op GartnerGroup's IT showcase in Cannes, Frankrijk.
· TickIT/ISO 9001 certificatie verworven voor Scala's Research en Development centra in Moskou, Rusland; Stockholm, Zweden en Pune, India.
· Scala 5 Japanse versie geïntroduceerd.

· Belangrijk contract gesloten met Ericsson, wereldmarktleider voor telecommunicatie, voor upgraden van bestaande Scala systemen naar Scala
5.1, waarin begrepen conversie naar Microsoft SQL 7 platform, plus additionele nieuwe licenties in veel landen. Dit contract onderstreept dat Ericsson een van Scala's grootste klanten is.

· Strategische alliantie met het Nederlandse bedrijf Performance Group voor het ontwikkelen en op de markt brengen van e-procurement toepassingen.
· Strategische alliantie met het Amerikaanse bedrijf Great Plains Software voor het gezamenlijk ontwikkelen van e-business producten en de distributie van aanvullende producten.

· Millennium succes - tot op heden hebben wij geen meldingen ontvangen van problemen met de overgang naar het jaar 2000 van klanten die gebruik maken van millennium-proof Scala software.

Markante financiële feiten in 1999


· Aangescherpte financiële beheersing heeft geleid tot een aanmerkelijke verbetering van de inzet van het werkkapitaal.

· De onderneming blijft aanzienlijk investeren in R&D voor software. In 1999 bedroegen deze investeringen, evenals in 1998 en 1997, 13 procent van de omzet

· Reorganisatie en stroomlijning van de operationele activiteiten zullen leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen van USD 6-8 miljoen.
· De juridische en fiscale herstructurering van de onderneming is vrijwel gereed.

· Als onderdeel van de overeenkomst inzake de strategische alliantie met Great Plains Software, hebben zij USD 5 miljoen geïnvesteerd in de onderneming.

Profiel
Scala Business Solutions N.V. maakt wereldwijd zakendoen mogelijk door ondernemingen te voorzien van eerste klas e-business management solutions (eBMS) in combinatie met locale en wereldwijde dienstverlening. Scala's klanten winnen aan concurrentiekracht doordat zij in staat worden gesteld informatie om te zetten in kennis en nieuwe technologie in een zakelijke voorsprong.

Scala Global Series, een pakket van volledig geïntegreerde eBMS software voor zakelijke bedrijfsvoering, is meertalig (meer dan 30 talen) en ontworpen voor het ondersteunen van alle valutaomrekeningen van internationaal werkende ondernemingen. Scala Global Series wordt wereldwijd in meer dan 60 landen verkocht, geïnstalleerd en ondersteund.

Scala's bekroonde e-commerce productenlijn, Scala.Solutions en Global Commerce Server, ondersteunt XML (extensible markup language) en WAP (wireless application protocol) toepassingen. Deze toepassingen zijn gebaseerd op Microsoft BizTalk framework, een knooppuntplatform voor een e-business structuur ten behoeve van het integreren van toepassingen en het regelen van zakelijke internetverkeer.

Scala Business Solutions noteert aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX: SCA). De omzet over 1999 bedroeg USD 98,1 miljoen. Met ruim 1000 medewerkers, 50 kantoren gespreid over 30 landen en een aanvullend netwerk van partners in ruim 20 landen, bedient de onderneming haar klanten wereldwijd.

Voorbehoud
Dit persbericht kan formuleringen bevatten die betrekking hebben op de verwachtingen van de onderneming inzake de toekomstige financiële en operationele gang van zaken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige financiële, economische en marktgegevens in combinatie met de visie en veronderstellingen van het management betreffende toekomstige gebeurtenissen en resultaten op het moment van publicatie van dit bericht. Uiteindelijke resultaten kunnen daardoor substantieel afwijken van de beschreven verwachtingen. Factoren die tot afwijkingen kunnen leiden betreffen onder meer wijzigingen in de vraag naar business management en e-business producten, de concurrentie-omgeving, wijzigingen in de financiële omstandigheden van belangrijke klanten van de onderneming en de wijze waarop de onderneming weet te reageren op toekomstige vraag en trends en andere, nu niet te voorziene factoren.

Scala * "Empowering Global Commerce"

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Norman Lindsay Chief Financial Officer Scala Business Solutions N.V. Amsterdam Tel: 020 - 427 4361 GSM mobile: +44-7957-823305 E-mail: norman.lindsay@scala-bs.nl Neville Hobson Vice President Corporate Communication Scala Business Solutions N.V. Amsterdam Tel: 020 * 427 43 61 GSM mobile: 06 55 763 924 E-mail: neville.hobson@scala-bs.nl
Voor meer informatie over Scala Business Solutions en producten, bezoek onze website: www.scalaworld.com.

© Scala Business Solutions N.V., 2000. Alle rechten voorbehouden. Scala® is een geregistreerd handelsmerk. Overige handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Deel: ' Resultaten over 4e kwartaal 1999 Scala business Solutions '
Lees ook