P E R S B E R I C H T

Zaandam, 31 augustus 2001

Resultaten PontEecen eerste halfjaar 2001

De nettowinst van PontEecen N.V., de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland, is over de eerste zes maanden van 2001 uitgekomen op EUR 5,6 miljoen, tegen EUR 6,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel (excl. effect buitengewone baten) steeg met van 0,16 tot 3,47. De netto-omzet nam over het eerste halfjaar van 2001 licht toe tot EUR 250,6 miljoen (EUR 248,0 miljoen over het eerste halfjaar van 2000). Exclusief buitengewone posten bedroeg de nettowinst EUR 5,1 miljoen, (eerste halfjaar 2000: EUR 6,4 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op 10,5 miljoen tegen EUR 3,6 miljoen in 1999.

Gang van zaken eerste helft 2001
Het eerste halfjaar van 2001 stond in het teken van de verdere integratie van de organisatie. Onder andere de voltooiing van de implementatie van het IT-systeem SAP en het opleiden van de medewerkers is een speerpunt geweest.

De volgende stap in de verbreding van het producten- en dienstenassortiment is gezet met de opening van een Huurland vestiging op een bestaande Pontmeyer locatie. Daarnaast zijn er drie vestigingen in voorbereiding, die in de tweede helft van dit jaar geopend zullen worden.

Daarnaastnam PontEecen eBegin 2001 werd de overname van Houthandel Vries in Groningen afgerond. Deze overname heeft over het eerste halfjaar bijgedragen aan de winst per aandeel van PontEecen. Daarnaast heeft PontEecen in juni 2001 H & C hout en plaatmaterialen geacquireerd. Deze onderneming, met vestigingen in Breda en Eindhoven, heeft een jaaromzet van ongeveer EUR 14 miljoen. In juli 2001 zijn de activiteiten van Houthandel Klugkist te Arnhem overgenomen.

Toelichting op de resultaten
Door de veranderde economische omstandigheden worden de markten waarin PontEecen opereert in de eerste helft van het jaar gekenmerkt door een matige ontwikkeling. De, in de afgelopen zes maanden, gedesinvesteerde deelnemingen hadden een gezamenlijke omzet van EUR 14 miljoen. De geacquireerde ondernemingen hadden een gezamenlijke omzet van EUR 21 miljoen. De autonome omzet liet in het eerste halfjaar een bescheiden daling zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze afname werd geheel veroorzaakt door de iets lagere zachthoutprijzen. De kosten zijn over het afgelopen halfjaar toegenomen, wat heeft geleid tot een bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden van 2001 van EUR 12,4 miljoen tegen EUR 14,0 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Deze kostentoename kan volledig worden toegeschreven aan de geacquireerde bedrijven die een hogere kostenstructuur kennen. diue
De nettowinst is in het eerste halfjaar van 2001 uitgekomen op EUR 5,6 miljoen (eerste halfjaar 2000: EUR 6,4 miljoen). Exclusief buitengewone posten, bedroeg de nettowinst EUR 5,1 miljoen (eerste halfjaar 2000 EUR 6,4 miljoen). De bedrijfslasten zijn in 2000 toegenomen met 62,8 mln. ten opzichte van de pro forma cijfers over 1999.Naast het effect van de fusie kan de kostentoename voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan hogere transportkosten onder andere door gestegen brandstofkosten en hogere personeelskosten door ontwikkelingen op de markt.

De groei in de bouwmarkt in Nederland werd in het verslagjaar gelimiteerd door een gebrek aan capaciteit. De huidige ontwikkelingen in de vraag naar kwaliteitsbouw, duurzaam bouwen en individualisering van nieuwbouwprojecten, bieden PontEecen echter uitstekende groeimogelijkheden.

Een andere ontwikkeling is dat aannemers doorgaans steeds kortere planningstijden hanteren en just-in-time geleverd willen worden. PontEecen zal haar organisatie nog beter gaan toesnijden op deze ontwikkelingen door uitbreiding van haar vestigingennetwerk en expansie van toegevoegde waarde activiteiten.

Ook het voorbije jaar heeft laten zien dat de markt voor hout, plaatmateriaal en verwante bouwmaterialen een snelle ontwikkeling doormaakt. Het aantall kleine aanbieders neemt af en de grote aanbieders, waaronderPontEecen, proberen hun schaalgrootte te benutten.

Vooruitzichten
Indien de economische omstandigheden niet verder zullen verslechteren en onvoorziene omstandigheden daargelaten, houdt de directie van PontEecen vast aan de eerder uitgesproken verwachting, voor het gehele jaar 2001, van een verdere groei van de winst per aandeel.

Profiel
PontEecen N.V. is in het voorjaar van 2000 ontstaan uit de fusie tussen de voormalige Houtgroep Eecen Nederland N.V. en PontMeyer bv. Door deze fusie is de meest vooraanstaande leverancier van hout en materialen voor de bouw in Nederland ontstaan met 62 vestigingen verspreid over het land. De onderneming heeft ongeveer 1600 medewerkers in dienst. PontEecen streeft ernaar een toonaangevende, innovatieve leverancier te zijn voor bouwend Nederland.

PontEecen N.V. heeft in het jaar 2000 een omzet behaald van EUR 481,9 miljoen (1999: EUR 191,3 miljoen) en is genoteerd aan de incourante markt van Euronext Amsterdam.

/ / / / / / /

Voor nadere informatie:
De heer J. Bruil, Voorzitter van de Raad van Bestuur Telefoon: 075 653 62 10
Internetsite: www.PontMeyer.nl

Deel: ' Resultaten PontEecen eerste halfjaar 2001 '
Lees ook