Gemeente Leiden

25 augustus 1999

Henriëtte Martens

071-5167765

Resultaten project Toezicht door Jongeren

Acht jongeren van het project Toezicht door Jongeren hebben het project met succes afgerond. Zij vonden een baan of startten een opleiding. Het gaat om vijf jongeren uit het team Noord en drie jongeren uit het team West. Daarnaast slaagden twee jongeren uit het team Midden voor de EHBO cursus reanimatie.

Ter gelegenheid hiervan zullen de tien jongeren op vrijdag 27 augustus in de schijnwerpers worden gezet. De acht jongeren, die het team Toezicht door Jongeren verlaten, ontvangen een zogenaamd uitstroom-certificaat. Daarnaast ontvangen zij een certificaat dat zij de cursus sociale vaardigheidstraining met goed gevolg hebben afgelegd. De certificaten worden uitgereikt door de heer H. van Ophuizen van de Politie Hollands Midden.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 augustus a.s. van 16.00-18.00 uur in buurthuis Op Eigen Wieken, Valkenpad 5 in Leiden. De officiële uitreiking vindt plaats om 16.30 uur.

Nadere informatie bij:

* Rob Klein, coördinator Toezicht door Jongeren, tel.: 5241818
* Henriëtte Martens, communicatie Milieu en Beheer, tel.: 5167765

Deel: ' Resultaten project Toezicht door Jongeren Leiden '
Lees ook