Politie Midden- en West Brabant

Resultaten provinciale 24-uurs milieucontrole

Datum: 14/6/2002
Auteur: Jeroen Steenmeijer

De afdeling Milieu van het politiedistrict Oosterhout verleende haar medewerking aan een provinciale milieucontrole.De controle vond plaats op 12 en 13 juni en duurde 24 uur achter elkaar. De klok rond dus, waarbij de deelnemers elkaar afwisselenden zoals bij een estafette. De actie richtte zich op het buitengebied, op bedrijven en bedrijfsterreinen. Aan de controle namen, naast de politie, controleurs van provincies, gemeenten, rijkswaterstaat, waterschappen., AID en regionale milieudiensten deel. Hieronder staat een opsomming van de resultaten in het politiedistrict Oosterhout vermeld.

Mestopslag en olielekkage
Op een bedrijfsterrein aan de Steenovensebaan in Dorst werd in de buitenlucht een mestopslag aangetroffen. Door vermenging met het regenwater stroomde de mest naar alle kanten uit. In een aangrenzend weiland stonden tracktoren, heftrucks en caravans opgeslagen. Onder een van de heftrucks stond een emmer met zogenaamde hydrolic-olie. De emmer was door de regen overgelopen en de olie stroomde via het weiland de bodem in. Tegen de eigenaar van het bedrijf is proces-verbaal opgemaakt. Het bedrijf zal in de nabije toekomst nogmaals gecontroleerd worden om te zien of men adequate maatregelen heeft getroffen.

Visserij
Op visserijgebied werden diverse vissers in de wijde omgeving van Waalwijk en Oosterhout gecontroleerd. De controleurs waren met name op zoek naar visstropers. Visstropers zijn niet aangetroffen. Wel zijn de sportvissers die men tegenkwam gecontroleerd. Een visser was in overtreding omdat hij niet in het bezit was van een geldige sportvisakte. De man kreeg een bekeuring.

Foutieve opslag gasflessen
Een bedrijf aan de Florijnstraat in Oosterhout kreeg een waarschuwing omdat men de opslag van gasflessen niet beschermd had tegen warmtestraling. Van deze constatering is overigens wel melding gemaakt bij de gemeente Oosterhout, de verantwoordelijke vergunningverlener.

Foutieve olieopslag
De mobiele olieopslag van een bedrijf aan de Denariusstraat in Oosterhout was niet in orde. De opslag bestond uit hydraulische olie en diesel. De directeur van het bedrijf heeft opdracht gekregen om de olieopslag te verplaatsen. Ook bleek dat er vet op de asfaltverharding en de onbedekte bodem was geknoeid. Het bedrijf laat deze vervuiling opruimen. De gemeente Oosterhout krijgt hierover eveneens een berichtgeving.

Illegaal stoken
Een inwoner van Lage Zwaluwe kreeg een bekeuring omdat hij in de buitenlucht afval aan het verbranden was. Kennelijk stookte hij het afval om zich op die manier van het afval te ontdoen. De man had geen stook vergunning en kreeg daarom proces-verbaal.

Veel niet in orde
Een bedrijf aan de Gouden Rijderstraat in Oosterhout had de zaken niet op orde.
Er werd gehandeld in strijd met de voorschriften in de milieuvergunning op het gebied van:
· de opslag van gevaarlijke stoffen,
· gebruik van lekbakken,
· onvoldoende ventilatie,
· nooduitgangen,
· aanwezigheid van brandblusmiddelen,
· de vloeistofdichtheid van de vloeren,
· bescherming tegen warmtestraling bij opslag van gasflessen
Bovendien werd er illegaal in het riool geloosd. Tgen het bedrijf is direct proces-verbaal opgemaakt. Voor de bewijsvoering zijn van alle constateringen fotos gemaakt.

Illegaal gestort afval
Aan de Nederveenweg in Sprang-Capelle vonden controleurs een aanhangwagentje.
Dit afgedankte aanhangwagentje lag vol met bouw- en sloopafval en plantenresten.
De politie onderzoekt wie het afval gedumpt heeft. Ook op andere locaties binnen het politiedistrict Oosterhout zijn (kleinere) afvaldumpingen aangetroffen.

Meer informatie over deze controle kunt u lezen op www.brabant.nl

Deel: ' Resultaten provinciale 24-uurs milieucontrole in Oosterhout '
Lees ook