06-05-1999

resultaten shell groep in eerste kwartaal 1999

den haag - het nettoresultaat van de maatschappijen van de koninklijke/shell groep over de eerste drie maanden van 1999 bedraagt 1.678 miljoen dollar. vergeleken met dezelfde periode in 1998 was dat een daling van 1 procent. de cijfers zijn vandaag bekendgemaakt.

een beter beeld van het werkelijke bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal geeft de berekening op basis van geschatte actuele aankoopkosten van de verkopen. hierbij worden de voorraadwinsten of -verliezen buiten beschouwing gelaten. volgens die berekening bedraagt het resultaat 1.605 miljoen dollar (daling van 17 procent). na aftrek van bijzondere baten komt het aangepast resultaat op 1.436 miljoen dollar.

het rendement op het gemiddeld geonvesteerd vermogen zakte van 10,8 procent (eerste kwartaal 1998) naar 1,9 procent.

belangrijke kenmerken van de eerste drie maanden in 1999:


* het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten (resultaat op basis van geschatte actuele aankoopkosten van de verkopen voor bijzondere posten) was 26 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. dit kwam hoofdzakelijk door lagere ruwe-olieprijzen en lagere gerealiseerde prijzen voor gas en door het effect van gedaalde marges bij chemie, raffinage en verkoop.


* het resultaat profiteerde van voortgaande inspanningen om de kosten te verlagen en de operationele efficiency te verbeteren.


* het resultaat bij exploratie en productie werd nadelig beonvloed door de lagere ruwe-olieprijzen. de olieproductie was 6 procent lager. de gasafzet steeg met 10 procent.


* bij olieproducten daalde het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten met 15 procent. oorzaken waren de lagere raffinage- en verkoopmarges, waarvan het effect echter gedeeltelijk werd gecompenseerd door lagere operationele en financieringskosten.


* bij chemie steeg de afzet met bijna 7 procent. de onderliggende vaste kosten daalden per eenheid product met 10 procent. het gunstige effect hiervan werd meer dan tenietgedaan door de aanhoudende wereldwijde invloed van de recessie in het aziatisch-pacifisch gebied, en door gestegen productiecapaciteit in de chemische industrie.


* de investeringen bedroegen in het eerste kwartaal 2,3 miljard dollar, tegen 4,5 miljard in 1998. hierin komt de strakkere discipline bij het toewijzen van investeringsmiddelen tot uiting.


* het rendement op het gemiddeld geonvesteerd vermogen (roace) over de twaalf maanden eindigend op 31 maart 1999 was 1,9 procent, tegen 10,8 procent een jaar geleden. het rendement over de laatste twaalf maanden bevat het effect van de afwaarderingen van activa in het vierde kwartaal vorig jaar. wanneer dit effect buiten beschouwing wordt gelaten, is het rendement bij benadering 7 procent.

kijk voor meer informatie over de kwartaalcijfers op www.shell.com.

Deel: ' Resultaten Shell Groep in eerste kwartaal 1999 '
Lees ook