12 april 2000
PERSBERICHT

RESULTATEN TE STRAKE BV BOVEN VERWACHTING

TE STRAKE BV in Deurne realiseerde in 1999 opnieuw een aanzienlijke groei. De omzet steeg met ruim 27 miljoen gulden naar 115 miljoen gulden; evenals in 1998 een groei van 32%. De nettowinst steeg met maar liefst 40% naar 6 miljoen gulden.

Dit is vooral te danken aan de gunstige marktontwikkeling in de elektronica- en de optische media-industrie, waar klanten een breder pakket bestelden of meer uitgebreide modules hebben afgenomen. De tendens in deze industrie om vooral bij enkele "preferred suppliers" af te nemen is opnieuw in het voordeel van Te Strake geweest.

Van de omzet werd 77% (1998: 60%) geleverd aan klanten in Nederland. Het aandeel directe export daalde van 40% in 1998 naar 23%. Indirect is echter naar schatting 90% van de omzet afhankelijk van de export, omdat Nederlandse afnemers van Te Strake sterk gericht zijn op buitenlandse markten.

De groei van het aantal medewerkers is in 1999 kleiner geweest dan de omzetgroei. Dit komt doordat in 1998 al veel nieuwe medewerkers in dienst waren getreden, maar is vooral het gevolg van toenemende uitbesteding. Eind 1999 had Te Strake 308 medewerkers in dienst (1998: 293).
Het hoge investeringsniveau werd ook in 1999 gecontinueerd. Voor de business unit Engineering & Production is een nieuwe hal in gebruik genomen is een aantal nieuwe bewerkingsmachines aangeschaft. Daarnaast is aanzienlijk geïnvesteerd in informatietechnologie (SAP).

Gegeven de goede orderportefeuille aan het eind van 1999 en de verwachte economische groei wordt voor 2000 een verdere stijging van omzet en resultaat voorzien. Als gevolg van investeringen in ICT, bewerkingsmachines en een productiefaciliteit in Zuid-Duitsland voor de oppervlaktebehandeling van metalen voor de automobielindustrie in Zuid-Duitsland zal het investeringsniveau opnieuw hoog zijn.


Een gedrukt jaarverslag is verkrijgbaar op het kantooradres van Te Strake of aan te vragen via e-mail: info@testrake.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

TE STRAKE BV
Mevr. M. Leenders
Postbus 6
5750 AA Deurne
Telefoon: 0493 - 326 222
Telefax : 0493 - 319 287
E-mail : mleenders@testrake.nl

Deel: ' Resultaten TE STRAKE boven verwachting '
Lees ook