Verbond van Verzekeraars

Resultaten technische verzekeraars onder druk door stijgende criminaliteit

De technische verzekeraars worden steeds meer geconfronteerd met een toenemende schade door criminaliteit: namelijk 21% van de totale schade.
Het blijkt dat de elektronicaverzekeringen getroffen worden door stijgende schade als gevolg van diefstal. Het schadepercentage bij elektronicaverzekeringen steeg van 35% in 1999 naar 47,5% in 2000 en 65% in 2001. Dat betekent een toename van de schadelast van 11 miljoen euro in 2000 naar 15 miljoen euro in 2001. Vooral laptops zijn verreweg de grootste schadepost. Zo zijn er onder meer veel laptops gestolen uit auto's van vertegenwoordigers. Volgens gegevens van Carglass wordt bij 10% van de auto-inbraakgevallen een laptop ontvreemd.
Het Verbond onderzoekt de mogelijkheden om preventieve eisen te stellen bij het verzekeren van laptopcomputers. Gedacht wordt aan maatregelen die het meenemen van deze computers verhinderen, zoals kluisjes voor laptops in de kofferbak.

5 juli 2002

---

Deel: ' Resultaten technische verzekeraars onder druk door stijgende crimina.. '
Lees ook