politie twente

donderdag 22 september 2005

gezamenlijke actie nederlandse en duitse politie:

verkeerscontrole grens a1 vracht- en personenvervoer

op donderdag 22 september heeft de politie twente samen met de politie van niedersachsen een grootscheepse verkeerscontrole op vracht- en personenvervoer gehouden. deze controle vond plaats op de autoweg a1 bij de grensovergang oldenzaal - de lutte, in beide richtingen. de actie begon op donderdag 22 september om 10.00 uur en heeft tot 16.00 uur geduurd. er werd gecontroleerd op het naleven van allerlei voorschriften, zoals regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, afvalstoffen, technische aspecten, gewicht, mensensmokkel, drugssmokkel, wapenbezit, rij- en rusttijden, chauffeurs buiten eu-landen die rijden op tachograafschijven, afval- en diertransporten, hygiëne en het goed vastzitten van de lading.

sinds 1996 houdt de politie twente samen met de duitse politie van niedersachsen verkeerscontroles. gemiddeld twee keer per jaar worden dergelijke acties gehouden. bij de controle zijn agenten van de politie twente en agenten van de duitse politie ingezet. daarnaast waren bij de actie betrokken o.a. arbeidsinspectie, de inspectie milieuhygiëne oost, de algemene inspectie dienst, inspectie verkeer en waterstaat, de douane, de koninklijke marechaussee, rijkswaterstaat en het openbaar ministerie, tuv nord, bvom soesterberg, polizei niedersachsen. bij de controle zijn 140 personen ingezet.

doel van de controle:
- bevorderen van de verkeersveiligheid op de weg. - inzichtelijk maken van het grensoverschrijdend afvaltransport, vee- en vleestransporten alsmede het vervoer van gevaarlijke stoffen over de grens. - inzicht krijgen in grensoverschrijdende criminaliteit. - inzicht krijgen in de productie en het transport van drugs.

de resultaten van de controle:

er zijn in totaal aan nederlandse zijde 200 voertuigen gecontroleerd. er werd speciaal gelet op de naleving van de regels ten aanzien het vervoer van gevaarlijke stoffen, de technische staat van de voertuigen, belading, rij- en rusttijden, drugssmokkel, mensensmokkel, wapenbezit en andere mogelijke overtredingen.

41 bestuurders werden bekeurd voor in totaal 57overtredingen (eén chauffeur kan meerdere overtredingen plegen, maximaal drie per persoon). van deze 41 bestuurders moesten 32 bestuurders eerst maatregelen nemen, voordat ze verder mochten, bijv. reparatie aan het voertuig, lading anders vastzetten of eerst een aantal uren rust pakken.

overtredingen:
5x snelheid
15x te lang gereden
24x foutief vastzetten van de lading 8x overige technische gebreken, o.a. gladde banden, gescheurde wielschijven, 2 vrachtwagens hadden gescheurde wielschijven, waarvan bij 1 ook een scheur in het chassis werd ontdekt. 3x overtreding arbeidstijdenwet.

sinds 1996 vinden deze gezamenlijke controles plaats. soortgelijke controles zullen ook in de toekomst blijven plaatsvinden. de samenwerking tussen de verschillende organisaties verliep uitstekend. er werd uitermate goed gebruik gemaakt van ieders specifieke kennis op de verschillende terreinen.
---

Deel: ' Resultaten verkeerscontrole grens A1 vracht- en personenvervoer '


Lees ook