Algemene Inspectiedienst (AID)

Kerkrade, 5 maart 2003

Resultaten vervoerscontroles

Ook op dinsdag 4 maart heeft de AID overdag en in de nacht van dinsdag op woensdag toegezien op de naleving van de maatregelen rond de Vogelpest. De AID heeft de afgelopen 24 uur in totaal 21 overtredingen geconstateerd. Net als gisteren hebben de meeste overtredingen betrekking op kippen die nog niet binnen zijn gebracht, binnen de grenzen van de 10 km zone. Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd van de destructiewet, het vervoersverbod en van het verbod om bezoekers toe te laten op verdachte bedrijven.

Een proces verbaal is aangezegd tegen de eigenaar van een besmet pluimveebedrijf in Renswoude, op verdenking van toelaten van een filmploeg tot zijn terrein afgelopen maandag. De AID stelt nader onderzoek in naar de vermoedelijke overtredingen, gepleegd door de filmploeg. Het is volgens de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren niet toegestaan bedrijven te bezoeken die zijn verdacht van besmetting of die besmet zijn verklaard.

Tegen een pluimveehouder uit het vervoersbeperkingsgebied van de Gelderse Vallei is een onderzoek ingesteld op verdenking van overtreding van de destructiewet, omdat de AID constateerde dat hij op zijn erf vermoedelijk enkele honderden gestorven kippen had begraven. De man had de enkele dagen eerder gestorven kippen op vrijdag begraven, met medewerking van een derde. De gebruikte graafmachine is achterhaald. De kippen worden opgegraven en vernietigd in opdracht van de RVV.

Een Duitse vrachtwagen met broedeieren, geladen in Portugal, is in De Klomp staande gehouden. Het is binnen het vervoersbeperkingsgebied niet toegestaan broedeieren te vervoeren. De eieren zijn vernietigd door de RVV. Een proces verbaal is aangezegd tegen de chauffeur.

Een pluimveehouder en eigenaar van een pakstation heeft proces verbaal gekregen omdat hij consumptieeieren vervoerde door het gebied. Het is niet toegestaan om eieren afkomstig van een pakstation of pluimveehouderij binnen het vervoersbeperkingsgebied te transporteren. De eieren zijn vernietigd.

De AID deelt in tegenstelling tot gisteren geen waarschuwingen tegen houders van buiten lopend pluimvee meer uit, maar schrijft een proces verbaal. Ook de politie constateert inmiddels met regelmaat overtredingen van de 'ophokverplichting'. De processen verbaal van de politie zijn niet in de AID-telling opgenomen.

De Algemene Inspectiedienst heeft landelijk 210 mensen ingezet voor het toezien op de naleving van de maatregelen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van Vogelpest. Het toezicht gaat dag en nacht door.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Rob Hageman, tel. 06- 48132319.

Deel: ' Resultaten vervoerscontroles AID '
Lees ook