message-id: <346ypf6aci7ew@nieuwsbank.nl>

visio maakt resultaten derde kwartaal 1999 bekend
groei in zakelijke markt zet door

londen, 23 juli 1999 visio (nasdaq: vsio) heeft in het derde kwartaal, dat eindigde op 30 juni 1999, een omzet behaald van $ 50,3 miljoen. dat is een toename van 14 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het boekjaar 1998, toen de omzet $ 44,2 miljoen was. de nettowinst bedroeg $ 9,6 miljoen, een stijging van 5 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de nettowinst $ 9,2 miljoen was, exclusief kosten voor de overname van technologie en belasting. de nettowinst per aandeel in het derde kwartaal van het boekjaar 1999 was $ 0,31. de nettowinst in hetzelfde kwartaal van het boekjaar 1998 was $ 0,29 per aandeel (exclusief kosten voor de overname van technologie en belasting).

in de negen maanden voorafgaand aan 30 juni 1999 behaalde visio een omzet van $
149,9 miljoen. in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de omzet $
121,8 miljoen was, is dit een stijging van 23 procent. de nettowinst in de eerste negen maanden van het boekjaar 1999 bedroeg $ 30,3 miljoen of $ 0,96 per
aandeel. dit betekent een toename van 21 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de nettowinst $ 25,1 miljoen of $ 0,79 per aandeel was
(exclusief kosten voor de overname van technologie en belasting).

“tijdens het derde kwartaal hebben we ons wederom geconcentreerd op de groei van ons marktaandeel in de zakelijk markt”, zegt jeremy jaech, president en ceo
van visio corporation. “het aantal verkochte gebundelde licenties is sterk gestegen en onze internationale en lokale verkoopteams zijn aanzienlijk versterkt.”

de stijging van de omzet in dit derde kwartaal werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de groei van het aantal gebundelde licenties, waarvan de verkoop in vergelijking met dezelfde periode in 1998 in het afgelopen kwartaal steeg met 72 procent. ook de verkopen van de groep it design and documentation namen dit kwartaal sterk toe: met 32 procent in vergelijking met vorig jaar. de
omzet van gebundelde licenties was $ 19,3 miljoen en vertegenwoordigde 38 procent van de totale omzet. in hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg dit percentage 25 procent. de omzet van it design and documentation bedroeg $ 28,9 miljoen en was 57 procent van de totale omzet; in hetzelfde kwartaal van 1998 was dit 50 procent.

de internationale omzet voor het derde kwartaal van het boekjaar 1999 was $ 18,9 miljoen en vertegenwoordigde 38 procent van de totale omzet. de omzet in west-europa en in de rest of the world (row), inclusief japan, vertegenwoordigde respectievelijk 25 en 13 procent van de totale omzet. ondanks
de algemene marktdaling in japan presteerde row volgens planning, terwijl europa met 22 procent groeide in vergelijking met vorig jaar.

“we werken momenteel hard aan de introductie van visio 2000”, vervolgt jaech. “we gaan breed distribueren. de producten zullen via zowel onze eigen verkooporganisatie als de traditionele verkoopkanalen aan te schaffen zijn. visio 2000 wordt een integraal onderdeel van onze parallelle groeistrategie. de
huidige productlijn wordt met visio 2000 innovatiever, krachtiger en gebruiksvriendelijker.”

tijdens het derde kwartaal kocht visio in het kader van haar stock repurchase program 313.500 gewone aandelen ter waarde van $ 8,9 miljoen terug. dit programma werd in maart 1999 aangekondigd en heeft als doelstelling in een periode van twee jaar 2 miljoen aandelen terug te kopen. sinds deze aankondiging heeft visio al 696.500 aandelen teruggekocht.

over visio
visio is een toonaangevende leverancier van bedrijfsbrede zakelijke diagram- en
technische tekensoftware. visio is opgericht in 1990 in seattle. visio was met visio 1.0 in november 1992 de eerste toetreder op de markt van teken- en diagramsoftware voor microsoft windows. sindsdien heeft visio een aantal aanvullende visuele tools op de markt gebracht, die gebruikers op een unieke en
effectieve manier laten denken, werken en communiceren. wereldwijd zijn er ruim
3 miljoen visio-gebruikers die de krachtige productlijn inzetten als de standaard voor visuele zakelijke communicatie. visio biedt haar gebruikers ondersteuning via partnerprogramma’s en -overeenkomsten in relevante marktsegmenten. visio-producten zijn verkrijgbaar in 12 talen en worden verkocht in meer dan 45 landen.

voor meer persinformatie:
visio international lammers van toorenburg pr
annalise coady caroline de zoeten/
european public relations manager francine loos
tel. +44 1372 227 900 tel. +31 (0)30 65 65 070
e-mail: annalisec@visio.com e-mail: caroline@lvtpr.nl / francine@lvtpr.nl

noot voor de lezer
dit persbericht (inclusief de bovenstaande uitspraken en de referenties naar visio als desktopplatformstandaard) bevat uitspraken over de toekomst, die gebaseerd zijn op verwachtingen. hier zijn risico’s en onzekerheden mee gemoeid
die de feitelijke resultaten van visio kunnen laten afwijken van de in dit persbericht beschreven toekomstverwachtingen. er zijn fluctuaties in de prestaties per kwartaal, die afhankelijk zijn van andere producten zoals microsoft windows, concurrentie in de markt van teken- en diagrammensoftware, timing en de acceptatie van nieuwe producten door klanten, de manier waarop de organisatie omgaat met groei en integratie van overgenomen technologie, potentiële veranderingen in licenties en marketingmethodes en veranderingen in de algemene economische situatie. informatie over deze en andere risico’s is beschreven in de sectie met de titel ‘certain risk factors that may impact future results of operations’ van het jaarverslag in form 10-k van het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 1997.

# # #

informatie voor investeerders is te vinden op de web-site van visio corporation: www.visio.com
link naar visio’s annual report: www.visio.com/company/investors

visio is een geregistreerd handelsmerk van visio corp in de verenigde staten en/of andere landen.
overige handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen die refereren hiernaar worden alleen gebruikt voor indentificatie en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaar.

Deel: ' Resultaten Visio derde kwartaal 1999 '
Lees ook