HE


8 februari 1999
Nummer: 99.10

Reünie voor oud-studenten Hogeschool Enschede.

De Hogeschool Enschede organiseert op zaterdag 20 maart een reünie voor afgestudeerden, die tussen 1989 en 1999 het diploma bij de Hogeschool hebben behaald.
Aanleiding voor het houden van een reünie is het tienjarig bestaan van de Hogeschool Enschede. Bovendien zullen in het jaar 2000 de deuren van het nieuwe gebouw van de Hogeschool worden geopend, hetgeen voor de Hogeschool aanleiding vormt voor het organiseren van tal van activiteiten en festiviteiten.

De Hogeschool hecht veel waarde aan het weerzien van de oud-studenten. In de eerste plaats omdat zij van mening is dat een professioneel alumnibeleid thuishoort in de onderwijsvisie van de Hogeschool om te komen tot een vruchtbare samenwerking tussen werkveld en onderwijsveld. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan gastdocentschappen door oud-studenten, stageovereenkomsten met bedrijven en het organiseren van cursussen voor het bedrijfsleven.

Maar natuurlijk gaat het vooral om het reünie aspect. Daarom begint het weerzien met klasgenoten en oud-docenten en medewerkers op 20 maart tussen 16.00 en 17.30 uur met een ontvangst bij de opleiding die men vroeger heeft gevolgd.
Daarna worden de oud-studenten ontvangen in het hoofdgebouw van de Hogeschool aan de Tromplaan 28 in Enschede. Daar vindt het gezamenlijke alumniprogramma plaats met onder andere veel live muziek, hapjes, drankjes, enkele sprekers, onder wie een special guest.

Oud-studenten, waarvan de Hogeschool het adres niet heeft kunnen achterhalen en die de reünie bij willen wonen, kunnen zich tot 2 maart opgeven bij het lustrumsecretariaat, mevr. H. Mentink, telefoon 053 -
4871889. E-mail adres: h.mentink@cvb.hen.

laatste wijziging gemaakt op: 09-02-99

Deel: ' Reünie voor oud-studenten Hogeschool Enschede '
Lees ook