PSZVS
https://www.pauwsanderszeilstra.nl

Revalidatiesector trekt aan de bel bij informateur

De komende jaren is een extra bijdrage van 27 miljoen euro per jaar voor de revalidatiesector noodzakelijk. Daarnaast is een eenmalige investering van 10 miljoen euro voor innovatie en onderzoek van groot belang. De revalidatiesector kan een substantiële bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie van de groeiende groep mensen met een chronische ziekte of handicap. Daartoe is een extra financiële inspanning echter onontbeerlijk. De groei in de vraag naar revalidatiezorg wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de vergrijzing, gedeeltelijk ook door de dringende wens van zowel werkgevers als werknemers om het aantal volledig arbeidsongeschikten zo laag mogelijk te krijgen en te houden.

De Vereniging van revalidatie-instellingen Nederland (VRIN) schrijft dit vandaag in een brief aan informateur Donner en de onderhandelaars namens CDA, LPF en VVD. De VRIN waarschuwt voor het feit dat een stijgende vraag naar revalidatiezorg alleen beantwoord kan worden vanuit de sector als de in het recente verleden ontstane financiële tekorten terstond worden gecompenseerd. Hier is door de Tweede Kamer bij de laatste begrotingsbehandeling al op aangedrongen maar deze motie is door demissionair minister Borst tot op heden niet uitgevoerd. Hierdoor is een gat van 6,8 miljoen euro ontstaan.

Daarnaast moet de revalidatiesector aan zijn huidige verplichtingen als werkgever kunnen voldoen en moeten de nieuwe personeelsleden die voor een capaciteitsverruiming hoognodig zijn tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden worden ingehuurd. Hiervoor is een bedrag van 27 miljoen euro per jaar noodzakelijk.

Het door het vorige kabinet ingestelde onderzoeks- en innovatieprogramma voor revalidatiezorg voor de periode 1998-2005 is slechts tot 2002 gefinancierd. Voor de resterende periode is een bedrag van 10 miljoen euro nodig.

Niet voor publicatie:
Voor nadere informatie: de heer H.M.A. Schippers, voorzitter VRIN
06-53156588 of de heer P.H.M. Peters, directeur VRIN 030-2739384 /
06-21668281

10 jun 02 15:23

Zoekwoorden:

Deel: ' Revalidatiesector trekt aan de bel bij informateur '
Lees ook