Provincie Limburg

Revitalisering spoorlijn Lanaken - Maastricht


219/99

Maastricht, 21 december 1999

REVITALISERING SPOORLIJN LANAKEN-MAASTRICHT

De mogelijkheid van een revitalisering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht is een stap dichterbij gekomen nu papierproducent Sappi heeft aangegeven dat de spoorlijn van strategische waarde is, omdat spoorvervoer past in het Europese logistieke concept. Bij de afweging van de lokatie voor een nieuwe papiermachine is de spooraansluiting een belangrijk criterium.

De fabriek in Lanaken heeft het grootste potentieel van de zeven Europese vestigingen van Sappi en is bovendien het meest rendabel. Sappi is bereid de rol van aanjager voor revitalisering van de spoorlijn Lanaken-Maastricht op zich te nemen. Sappi zal via een proefproject ervaring gaan opdoen met spoorvervoer richting Zwiterland. Dit zal vanuit de Beatrixhaven in Maastricht plaatsvinden. Bovendien stelt Sappi een projectgroep samen om het logistiek plan voor spoorvervoer uit te werken. Hierbij zal ook een extern bureau ingeschakeld worden om een modal shift scan door te voeren.

Die uitspraak heeft Sappi gedaan tijdens een seminar dat onlangs in het Cultureel Centrum van Lanaken heeft plaatsgevonden over de spoorlijn Lanaken-Maastricht. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van de studie naar revitaliseringsmogelijkheden voor deze spoorlijn gepresenteerd. Tevens hebben betrokken partijen hun visie over de toekomst voor de spoorlijn uitgesproken.

De studie is verricht in opdracht van provincie Limburg, Rijkswaterstaat directie Limburg, Industriebank LIOF, het Logistiek Knooppunt Zuid Limburg, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (B) en de gemeenten Maastricht en Lanaken(B). De spoorlijn is vooral van belang voor de ontsluiting van Sappi en het bedrijventerrein in Lanaken. De rol van aanjager door Sappi, en het volume van Sappi, is essentieel in de revitalisering van de spoorlijn. De kosten van revitalisering worden geschat op ongeveer 17 miljoen gulden voor het totale spoortraject van zes kilometer

Zowel Belgische regionale overheden als Nederlandse overheden zijn positief over de kansen voor revitalising van deze spoorlijn. Voor de grensoverschrijdendte samenwerking wordt dit project gezien als een voorbeeldproject.

Deel: ' Revitalisering spoorlijn Lanaken-Maastricht '
Lees ook