Revolutie in personeelsmanagement


AMERSFOORT, 20061120 -- In september 2006 zijn Calco Information Technology en Trijetal Advies & Ontwikkeling een nauw samenwerkingsverband aangegaan. Het doel van de samenwerking is de van nature aanwezige talenten van de medewerkers te mobiliseren ten gunste van henzelf en daarmee de organisatie. Dit bereikt Calco door de introductie van een baanbrekende visie op personeelsmanagement; Talentgebonden Competentiemanagement. In het artikel "Calco's benadering: Talent als basis" wordt deze unieke benadering nader toegelicht.

Calco Information Technology is een vooruitstrevende ICT dienstverlener met een portfolio op het gebied van Software Development, Quality Consulting, Quality Assurance en Infrastructure Management. Binnen de ICT sector wordt loopbaanontwikkeling nog steeds sterk gedomineerd door het zich eigen maken van snel veranderende technische kennis. Doorgaans worden technische vaardigheden gecomplementeerd door trainingen op het communicatieve vlak, en soms wordt er iets aan competentiemanagement gedaan waarbij functieprofielen de norm vormen. Door nu juist van nature aanwezige talenten van elke medewerker het uitgangspunt te maken voor persoonlijke ontwikkeling, slaat Calco een binnen de ICT branche zeer vernieuwende weg in. Samen met Trijetal Advies & Ontwikkeling wordt het aanwezige potentieel in kaart gebracht en wordt gewerkt aan het implementeren van deze cultuuromslag.

Trijetal gaat uit van de uniciteit van elk individu. Door de inzet van het instrument `de Talentenanalyse' is Trijetal in staat de unieke talenten van eenieder zichtbaar te maken en de manifestatie daarvan in het gedrag en de leerstijl. De identiteit van de medewerker staat centraal en vormt de basis van ontwikkeling op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

De Talentenanalyse is het vervolg op het competentiemanagement 'traditionele stijl'. Uiteraard is het van belang competenties te blijven definiren. Door koppeling aan en afstemming op talenten van de medewerkers gaan mens en organisatie op een hoger niveau functioneren. De kennis die de Talentenanalyse oplevert, levert een structurele bijdrage aan individuele-, team-, en organisatieontwikkeling en daarmee direct aan de kwaliteit van de dienstverlening en het succes van de onderneming. Daarnaast is versnelde persoonlijke groei binnen handbereik en kan direct sturing worden gegeven aan de loopbaan op basis van eigenheid in plaats van het passend maken van individuen op functieprofielen.

Calco is de eerste organisatie waar deze uniciteitbenadering integraal voor de gehele organisatie wordt toegepast. Dat maakt Calco voor zowel (potentile) werknemers als opdrachtgevers tot een unieke organisatie.

De aantrekkingskracht van organisaties op de arbeidsmarkt zal in de nabije toekomst meer en meer bepaald worden door de kwaliteit van de relatie tussen werkgever en werknemer, waarin naast productiviteit en resultaat, levensdoel en welzijn zeker zo belangrijk zijn. Welvaart vinden we inmiddels gewoon, welzijn is voor de kwaliteit van functioneren en leven minstens zo belangrijk. Dit is het verschil tussen contextgebonden en talentgebonden competentiemanagement. Kort geformuleerd is dit Talentgericht ondernemen.

Het artikel "Calco's benadering: Talent als basis" en beeldmateriaal kunt u downloaden op www.calco-it.nl/pers


Deel: ' Revolutie in personeelsmanagement '
Lees ook