Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

voor directe publicatie

Revolutionair toetsenbord gaat strijd aan met RSI

Tilburg, 7 juni 2002. ErgoType introduceert in Nederland SafeType(tm) een revolutionair computertoetsenbord dat een juiste lichaamshouding combineert met bewust omgaan met je werkzaamheden. Dit ergonomische hulpmiddel kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van aan RSI gerelateerde klachten. Het toetsenbord is door zijn uitgekiende constructie en gebruik een efficiënt wapen tegen een van de grootste medische problemen van deze tijd.

Door de bijzondere plaatsing van de toetsen wordt de gebruiker in een zo ergonomisch neutraal mogelijke zithouding geplaatst. De gebruiker kan maar op één manier gaan zitten en niet meer smokkelen. Dit zorgt ervoor dat de houding niet alleen maar discipline vraagt maar de gebruiker juist het gemak levert en hem de goede richting wijst voor vermindering én voorkoming van de klachten.
Dit toetsenbord is in tegenstelling tot andere (ergonomische) toetsenborden, compromisloos ten aanzien van het tegengaan van oude gewoontes of houdingen. Om dit te bereiken is het oppervlak radicaal gesplitst en gekanteld ten opzichte van het traditionele 102-toetsen computerkeyboard.

Natuurlijker houding
Het werken met een traditioneel toetsenbord, en ook met een aantal zogenaamde 'ergonomische' toetsenborden, vereist dat de gebruiker een houding aanneemt die verschillende soorten spanning in de bovenste extremiteiten (vingers, handen, polsen, armen, schouders, nek) oproept. Door het grote aantal uren dat iemand dagelijks op het werk en thuis achter een toetsenbord zit, en de geringe afwisseling daarbij, kan RSI sluipend ontstaan. Bij SafeTypeTM zijn de toetsen verticaal geplaatst en wordt gewerkt met het tienvingersysteem. Hierdoor worden schouder, onderarm en polsen in een veel natuurlijker, ontspannender houding gelaten. Om de wat minder gebruikte functie- en speciale karaktertoetsen toch gemakkelijk te kunnen vinden, is het SafeTypeTM toetsenbord voorzien van twee spiegeltjes, die direct zicht geven op deze toetsen.

Opgericht door RSI-patiënt
Oprichter van ErgoType is Frank Rutten, systeembeheerder en slachtoffer van RSI. Frank: "De aard van mijn werkzaamheden en de gedrevenheid die ik heb voor mijn baan, maken mij als ware het klassieke voorbeeld van een RSI-patiënt. Ondanks enkele therapieën hielden mijn klachten aan en maakte ik me na enkele maanden ziektewet ernstig zorgen of ik mijn beroep nog wel kon blijven uitoefenen. Ik ben toen op zoek gegaan naar nieuwe hulpmiddelen die mij in staat zouden stellen weer met de computer te werken. Bij toeval kwam ik terecht bij het SafeTypeTM toetsenbord dat alleen in de Verenigde Staten werd aangeboden." Frank Rutten was zeer onder de indruk van de resultaten van werken met SafeTypeTM . "Ik ging van twee uur werken per dag, het maximaal haalbare, naar acht uur per dag. En dat in enkele weken tijd. Deze resultaten maakten mij enthousiast om dit toetsenbord zelf op de Benelux-markt te brengen. Overleg met enkele fysiotherapeuten over de medische onderbouwing gaf toen de doorslag." Het Amerikaanse bedrijf SafeType Inc dat het toetsenbord produceert, heeft toen ErgoType aangesteld als distributeur voor de Benelux. Op dit moment is het SafeTypeTM toetsenbord het enige product, maar ErgoType zal binnenkort meer revolutionaire ergonomische producten aan haar assortiment gaan toevoegen.

Volksziekte RSI
Het CBS heeft berekend dat naar schatting 23 procent van de werkzame beroepsbevolking last heeft van RSI-klachten. 3 Procent, dit komt neer op ongeveer 215 duizend personen, meldt zich voor deze klachten wel eens één of meerdere dagen ziek. RSI-klachten zijn niet eenvoudig te duiden of worden niet als zodanig herkend. Pijn in armen of handen kan ook ontstaan ten gevolge van een tijdelijke overbelasting. Indien dit vaker voorkomt en herstel steeds meer tijd vraagt, kan sprake zijn van een stuctureler probleem zoals RSI. In dat geval volgt meestal een lang revalidatie- en herintegratietraject. Het is daarom belangrijk het ontstaan van dit soort klachten te voorkomen.

Een kwestie van motivatie
Steeds meer bedrijven laten Arbo-diensten en ergonomen voorlichting geven aan hun personeel over hoe men zelf ervoor kan zorgen dat men geen RSI-klachten ontwikkelt. Adviezen over een actieve werkhouding, afwisseling aanbrengen in de werkzaamheden, regelmatig pauzes nemen en het omgaan met werkdruk, doen een beroep op de motivatie en overtuiging van de toetsenbordgebruiker. Alhoewel deze adviezen zeker ter harte genomen moeten worden, hangt het effect ervan dus af van de gebruiker. Dwingender zijn aanpassingen in hard- en sofware die de gebruiker actief beschermen tegen overbelasting.

Toetsenbord
Het toetsenbord is op dit gebied nog een ondergeschoven kindje. Wetenschappelijk onderzoek over het werken met een toetsenbord en de effecten die dit in het lichaam oproept, is er wel, maar de conclusies vinden hun weg maar zeer langzaam naar nieuwe werkbare modellen. Voorzichtig wordt een poging gedaan met het splitsen van het conventionele toetsenbord om zo tot een betere werkhouding te komen. Dit is een oplossing die een compromis vormt tussen het nastreven van een ergonomisch optimale houding en het tegemoet willen komen aan de zo vertrouwde vorm van het conventionele toetsenbord. Het SafeTypeTM toetsenbord plaatst de gebruiker echter wél compromisloos in de optimale houding.

SafeTypeTM
Het SafeTypeTM toetsenbord is geschikt voor aansluiting op een PS/2 poort (middels een PS2-USB converter is het ook te gebruiken op een USB aansluiting en Apple computers). Prijs van het SafeTypeTM toetsenbord is euro 399,-, excl. BTW.

ErgoType
De distributeur ErgoType is sinds april 2002 gevestigd in Tilburg en levert het product rechtstreeks aan klanten in de Benelux. Uitgebreide informatie en medische uitleg is te lezen op de website www.ergotype.nl. E-mail: info@ergotype.nl.


---

Deel: ' Revolutionair toetsenbord gaat strijd aan met RSI '
Lees ook