Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Revolutionaire ideeën als inspiratiebron voor baanbrekende innovaties van de toekomst

Innovatieve masterstudenten bekroond met UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs

Bunnik, 23 februari 2012 - Drie baanbrekende ideeën die uitblinken op het gebied van energy efficiency en duurzaamheid zijn door Cofely en het Universiteitsfonds Delft bekroond met de UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs. Aanstormend wetenschappelijk talent van de TU Delft ging de uitdaging aan om innovatieve oplossingen te bedenken met als doel energieverbruik substantieel te verminderen. De drie meest vernieuwende ideeën vielen vandaag in de prijzen tijdens de derde editie van deze jaarlijkse competitie. Sid Vollebregt en medestudent Reinoud Feenstra sleepten de hoofdprijs van 7.500 euro in de wacht met hun onderzoek hoe zonnepanelen kunnen worden ingezet voor de aansturing van een waterzuiveringsysteem. De projecten van Daniel van Kersbergen en van Emile Nijssen zijn beloond met een prijs ter waarde van een 2.500 euro.

Net als in voorgaande jaren riep Cofely masterstudenten aan de TU Delft op na te denken over innovatieve oplossingen voor een lager energieverbruik, CO2-reductie en het efficiënter benutten van duurzame energiebronnen. De winnaars hebben een scriptie, project-, afstudeer- of onderzoeksverslag gemaakt dat naar het oordeel van de jury - onder voorzitterschap van Hans Hellendoorn, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft - uitblinkt door het innovatieve en duurzame karakter. "Met de UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs willen we wetenschappelijk talent stimuleren na te denken over ideeën die een bijdrage leveren aan duurzame energievoorzieningen, energy efficiency en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is CO2-reductie, waarin Cofely als onderdeel van GDF SUEZ al jaren investeert", vertelt jurylid Hans van Happen, Chief Operations Officer van Cofely en verantwoordelijk voor energy efficiency. "We zijn zeer geïnspireerd door de maatschappelijke relevantie van de inzendingen, die 'uit het leven gegrepen' zijn. Het zijn creatieve oplossingen met een hoge praktische waarde die mogelijk tot de baanbrekende innovaties van de toekomst horen, zoals op het gebied van alternatieve energieopwekking."

Van zonnepanelen naar schoon water
Hoe kunnen zonnepanelen water zuiveren? Over deze vraag bogen winnaars Sid Vollebregt en Reinoud Feenstra - masterstudenten Sustainable Energy Technology - zich. Zij onderzochten hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor de aansturing van een waterzuiveringsysteem dat zout naar zoet water omzet op basis van omgekeerde osmose. Een project dat de studenten daadwerkelijk in de praktijk brachten. Zo slaagden zij erin een waterzuiveringinstallatie op Bali te realiseren. Zij gebruikten onder meer een waterzak op hoogte dat als reservoir fungeerde en waarmee zij over voldoende druk beschikten om het waterzuiveringsysteem minstens een maand op volle capaciteit te laten draaien. Een pomp aangestuurd met een zonnepaneel pompte maar liefst 500.000 liter water door het systeem, dat 75.000 liter water zuiverde en geschikt maakte als drinkwater. Het waterzuiveringsysteem doorstond de ultieme test toen zich op Bali een aardbeving voordeed en hiervan weinig schade ondervond. De jury is vooral positief over de manier van presenteren en de grote mate van toepasbaarheid en de maatschappelijke relevantie van het project. Zo is het ontwerp uitvoerig getest en heeft het zijn bestaansrecht in de praktijk bewezen. De invloed van licht en wind op gebouwenklimaat
Hoe beïnvloeden licht en wind het klimaat in gebouwen en de architectonische ontwerpeisen hiervan? Dat is de kernvraag van het project van Daniel van Kersbergen, masterstudent Architectuur, Verstedelijking en Bouwkunde. De energieconsumptie in gebouwen is goed voor ruim een derde van het jaarlijkse energieverbruik in de wereld. 70 procent hiervan wordt toegepast voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Volgens Van Kersbergen gebeurt dit vaak op de verkeerde manier, de verkeerde plaats en het verkeerde moment. Hij voorziet een toekomst waarin energiebronnen die op locatie beschikbaar zijn, worden gebruikt om het binnenklimaat in gebouwen passief te reguleren. De jury roemt zijn project vooral om de originele ontwerpmethodes. Zo gebruikte Van Kersbergen zijn ontwerp voor de architectuur van het Schiphol Interchange Station als testcase. Met als doel te onderzoeken hoe hernieuwbare energiebronnen passief ingezet kunnen worden voor de klimaatregeling in gebouwen. Hierbij keek hij naar de energieconsumptie van gebouw en gebruikers, maar ook naar hoe het klimaatsysteem en de architectuur in één systeem kunnen worden geïntegreerd. Een systeem dat het gebouw voorziet van warmte, koeling, ventilatie en daglicht en zorgt voor een klimaat waarin gebruikers prettig, veilig en efficiënt kunnen wonen, werken en reizen.

10w Core i3-systeem: energie besparen op Pentium-chips Welke mogelijkheden zijn er om energie te besparen op Pentium-chips in nulstand? Emile Nijssen - masterstudent Lucht en ruimtevaart - deed onderzoek naar de mogelijkheid om op een desktop energie te besparen en hoe dit kan met Pentium-chips bij nul belasting. Lange tijd waren veruit de meeste pc's standaard uitgerust met deze chip of microprocessor. Ook keek hij naar methodes om het energieverbruik van de chip te meten. Een onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie. Zo neemt het landelijke energieverbruik fors toe en is dit voor een groot deel het gevolg van het stijgende aantal computers. Hoewel Nijssen zich aan een zeer specialistisch onderwerp waagde, deed hij dit op een onconventionele manier. Zo deelde hij zijn bevindingen via een blog met de buitenwereld. Hierdoor kreeg hij veel feedback die hem hielp zijn onderzoek te verbeteren. De jury omschreef deze inzet van 'knowledge of the crowds' via een open source-benadering als zeer innovatief. ***

COFELY, onderdeel van GDF SUEZ
Cofely is Europees marktleider op het gebied van duurzame technologische oplossingen voor energie en milieu. Zij ontwerpt en implementeert oplossingen waarmee bedrijven en publieke organisaties de performance van installaties en het energiegebruik in bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en milieueffecten tot een minimum beperken. Cofely biedt een unieke combinatie van expertise op verschillende terreinen. Van het ontwerp, de installatie en het beheer van lokale en hernieuwbare energie-oplossingen tot de operationele levering van geïntegreerde voorzieningen en services.

Cofely is het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services - één van de zes business units van GDF SUEZ - dat 76.000 medewerkers telt en een omzet van 13,5 miljard euro realiseert in 2010. In 2010 telde Cofely in Nederland circa 7.000 medewerkers en behaalde zij een omzet van ruim 1 miljard. GDF SUEZ is één van de grootste energieleveranciers ter wereld. Haar dienstverlening omvat de volledige energieketen van elektriciteit en aardgas. De Groep heeft wereldwijd ruim 220.000 mensen in dienst en behaalde in 2010 een omzet van 84,5 miljard euro.

Deel: ' Revolutionaire ideeën als inspiratiebron voor baanbrekende innovatie.. '


Lees ook